Bildet viser et sosialt boligprosjekt, Mulhouse, Frankrike. Arkitekter: Lacaton & Vassal. Foto: arkitekten. Kilde: Arkitektur N 02/2011.

Boligpolitisk plattform

Tekst Karenina Kriszat Sist oppdatert 14.12.2012
NAL har utarbeidet en boligpolitisk plattform som peker på sentrale utfordringer i dagens system.

Dokumentet peker på følgende utfordringer: 

1. Det bygges for få boliger
2. Prisene på de billigste leilighetene er for høye
3. Bokvalitet er for lav i økonomisk pressede prosjekter
4. Utleiemarked i de største byene er preget av spekulasjon og lav bokvalitet

På bakgrunn av dette er det etter hvert bred enighet om at noe må gjøres. Men ikke nøyaktig hva, eller hvor omfattende endringene trenger å være. Der et sentralt spørsmål er om dagens system kan stimuleres til å produsere tilstrekkelig antall boliger av tilfredsstillende kvalitet og til en overkommelig pris. Eller om en endring av rammevilkårene er nødvendig.

Dette siste henleder mot rent politiske vurderinger, der et relativt fritt marked eventuelt kan erstattes med en større eller mindre grad av offentlig styring. Dette dokumentet tar ikke stilling til hvilken modell som er fordelaktig, og sikter på å forholde seg pragmatisk til de faktiske forholdene og se på hvilke grep som kan brukes for å imøtekomme problemstillingene.

Last ned hele NALs BOLIGPOLITISKE PLATTFORM  

 

 Boligseminar2
Seminar om boligpolitikk i Arkitektenes Hus. Foto: Arkitektnytt

 

18. april arrangerte NAl et seminar om boligpolitikken for medlemmene. Her kan du se innleggene fra seminaret som vi har lagt ut på Youtube.

Demografiske problemstillinger
Innledere: Gaute Brochmann og Dag Tvilde

Rammevilkår for boligbygging
Innledere: Bendik Manum, Jon Guttu og Bjørnar Johnsen

Sosial boligbygging
Innledere: Sven Erik Svendsen og Jan Carlsen

Debatt og oppsummering
Debattleder: Ingerid Helsing Almaas