Åpen plan- og designkonkurranse for «Sentrum brannstasjon» Oslo Bjørvika. Ill: GoogleMap.com

Brannstasjon i Bjørvika – ny åpen arkitektkonkurranse kommer

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 08.11.2019
Oslo kommune v/ Omsorgsbygg Oslo KF, inviterer innen kort tid til åpen plan- og designkonkurranse for «Sentrum brannstasjon» Oslo Bjørvika. Oppdraget er bestilt av Brann- og redningsetaten (BRE) som også skal være bruker av konseptet bygget.

Konkurransen offentliggjøres og starter i begynnelsen av november og med innlevering 24.01.2020.

Bakgrunn for konkurransen er at nåværende hovedbrannstasjon i Oslo skal fraflyttes grunnet oppstart av arbeider med nytt regjeringskvartal. Det er planmessig lagt til grunn at flyttingen skal skje senest innen utgangen av juni 2023, og at ny sentrum brannstasjon må være operativ fra dette tidspunktet. Tomten for Festningsallmenningen, hvor brannstasjonen skal ligge, er en forlengelse av Grev Wedels plass i Kvadraturen frem til vannet i Bjørvika. Den avgrenses av Myntgata mot nord og Vippetangen fergeterminal i sør.

NAL oppdaterer saken så fort den åpne plan og designkonkurransen er offentliggjort.

Forsidebilde

Illustrasjon fra konkurranseprogrammet. Åpen plan- og designkonkurranse for «Sentrum brannstasjon» Oslo Bjørvika.