Brød & Miljø 2016

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 18.10.2017

3. februar: Munch og mytene
Vi kikker bak fasaden på det nye Munchmuseet i Bjørvika og forsøker å avlive noen av miljømytene

2. mars: Tre lønner seg
Hvordan kan man fremme økt og riktig bruk av tre i store, komplekse byggeprosjekter i møtet med kravene til effektivitet og økonomisk lønnsomhet i norsk byggebransje?

6. april: Byggverk og kunstwerk
Nordens største kunstmuseum realiseres etter ambisiøse klimakrav og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt.

4. mai: Hovinbyen, klimasmart byområde med 40.000 boliger
En fremtidsrettet og klimasmart bytuvidelse av Oslos største utviklingsområde.

7. september: Lowtech ventilasjon
Kan en forenkling av ventilasjons- oppvarmings- og kjølesystem kan være en løsning for å oppnå mer kostnadseffektive og miljøvennlige bygg?

12. oktober: Muligheter i urban trearkitektur
Erfaringer fra mobiliseringsprosjektet Tre og by om økt bruk av tre i urbane strøk i et klima- og næringsperspektiv.

2. november: Sambruk i sentrum
Vi bor tettere og har mindre plass å bo på enn før. Men trengs det egentlig så mye plass hjemme, hvis deler av hverdagslivet kan foregå andre steder?

7. desember: Miljøvennlig isolering av verneverdig bygg
I FutureBuilt-prosjektet Bergsliens gate 12 B-C
er det tatt i bruk en ny metode for utvendig rehabilitering av et verneverdige bygg.

kontakt

  • Reidun Granberg
    Prosjektleder
    Fagavdelingen
    Tlf: 913 38 838
    E-post