Brød & Miljø 2017

Tekst Iselin Ekman Sist oppdatert 24.01.2018


1. februar: Kvalitet på inneklima
​Inneklima er et tema som til stadig diskuteres i ulike media og kretser. Dårlig luft gjør at folk bekymrer seg for helsekonsekvenser, og de nye tette byggene er det stor skepsis mot. Men er det grunn til bekymring? Hva er det egentlig som skaper dårlig inneklima? Og hva er de viktigste faktorene for et godt inneklima? Og ikke minst – hva er det viktigste i forhold til folks helse?

1. mars: (avlyst p.g.a. sykdom)

5. april: Mange veier til nullutslippsbygg
Gjennom ni pilotbygg har kreative aktører i ZEB-prosjektet vist at det er mulig å bygge nullutslippsbygg. Hva er de største utfordringene i prosjektering og bygging? Hvordan trives brukerne? Er det lønnsomt?

3. mai: Hva koster egentlig bærekraftig kvalitet?
Det er en seiglivet myte at bærekraftige bygg betyr økte kostnader. Men stemmer dette egentlig? 

9. juni: Befaring på Brynseng skole (Del av FutureBuilt-konferansen)
Brynseng skole bygges med en solcellefasade på 1000 kvadratmeter og vil bli et nesten nullenergibygg (nNEB). Skolen er et av forbildeprosjektene i FutureBuilt og åpner for elever til skolestart høsten 2017.

6. september: Nye Kringsjå studentboliger
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) planlegger inntil 3000 nye studentboliger i Oslo innen 2021. Første byggetrinn med 366 studentboliger, er under ferdigstillelse. Begge byggene er forbildeprosjekter i FutureBuilt. 

12. oktober: Holmen svømmehall 
Med en kombinasjon av ulike løsninger innen energisparende teknologi, er Holmen svømmehall i Asker et av Norges mest energieffektive svømmeanlegg.

1. november: Nye Oslo lufthavn - T2
Utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen har fått den høyeste miljøsertifisering oppnådd på noen flyplass i verden per dags dato – BREEAM Excellent. Hvilke løsninger har gjort dette mulig? 

6. desember: Erfaringene fra Lavenergiprogrammet 
På få år har man gått fra å tro at det er umulig å bygge passivhus i Norge til å innføre passivhusnivå som minstestandard i nybygg. Lavenergiprogrammet har hatt en sentral rolle i dette omstillingsarbeidet. Hvilke erfaringer og kunnskap sitter man igjen med etter de ti årene? Og hvor går veien videre for norsk byggenæring?

kontakt

  • Reidun Granberg
    Prosjektleder
    Fagavdelingen
    Tlf: 913 38 838
    E-post