Brød & Miljø 2018

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 14.02.2019

BRØD & MILJØ 2018

7. februar Trebonanza

Trerike Norge har overraskende få høyhus i tre sammenlignet med andre land i Europa. Likevel ligger vi langt fremme når det gjelder innovative løsninger i trekonstruksjoner i større bygg. På Brød & Miljø 7. februar, presenteres innovative trebygg i Norge som viser vei for fremtidens trearkitektu

8 mai Bærekraftige kvaliteter og digitale løsninger skaper vinnere 

Å bygge bærekraftig handler om mer enn redusert energiforbruk og miljøvennlig materialbruk. Hvordan kan fokus på kvalitet og digitalisering bidra til en grønnere byggebransje? 

6. juni Byggeplassbefaring til nytt nasjonalmuseum

På Brød & Miljø 6. juni har du mulighet til å bli med på en omvisning inne på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet. Befaringen åpner med en presentasjon om prosjektet og dets miljøprofil, og fortsetter med en omvisning på byggeplassen.

10. oktober Bærekraftig boligutvikling

Hva skal til for å få til en bærekraftig boligutvikling? Næringsbygg har fått mye fokus i forbindelse med det grønne skiftet. Men hva med boligene? På dette møtet i Brød & Miljø presenteres de to første boligprosjektene som er BREEAM-NOR-sertifisert; Eufemias Hage og Hollenderkvartalet. Begge prosjektene ligger i sentralt i Oslo øst, i områder som i dag gjennomgår store endringer.


21. november: Landbrukskvartalet
Utviklingen av det tradisjonsrike Landbrukskvartalet, der Fellesmeieriet lå i sin tid, er i gang. Meierieiendommen skal ha forskjellige funksjoner, slik at det kan leve døgnet rundt. Norges Bondelag og ulike virksomheter med tilknytning til landbruket skal fortsatt ha tilhold her. Reguleringsarbeidet startet i 2016, og bygging forventes å kunne starte i 2020. Landbrukskvartalet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt programmet. For å gi et godt beslutningsgrunnlag for valg av innovative løsninger støtter ENOVA prosjektet i konseptutredningsfasen.

kontakt

  • Reidun Granberg
    Prosjektleder
    Fagavdelingen
    Tlf: 913 38 838
    E-post