Frokostmøte: Nullutslipp – klimagassutslipp fra materialer

Brød & Miljø - frokost med faglig påfyll

Brød & Miljø frokostmøte: 9. okt 8-10 / På vei mot nullutslipp – klimagassutslipp fra materialer; fra forskning til praksis.

  • DATO 9 oktober.-9 oktober 2013
  • TID 08:00-10:00
  • PÅMELDINGSFRIST 08.10.2013
  • STED Arkitektenes Hus, Josefines
    gate 34, 0351 Oslo
  • PRIS Gratis. Påmelding er nødvendig

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 20.12.2013

 

Frokostmøtet ble også streamet live, her kan du se opptaket

Last ned presentasjonene fra møtet i programmet nedenfor.

Eksempler viser at materialene kan utgjøre mere enn 50% av det totale klimagassregnskapet over byggets levetid. Valg av klimavennlige materialer og løsninger blir derfor viktige når målet er nullutslipp over byggets levetid. Nye avanserte materialer er under utvikling, er det mulig å vurdere klimapåvirkning fra slike nye materialer? Klimagassbudsjettering – og regnskap gjøres i forbindelse med materialvalg for flere og flere prosjekter, hva kan vi lære av de ambisiøse eksemplene?   

Program

08:00 Frokost  
08:30 Velkommen ved NAL og Sintef Byggforsk/ZEB  
08:35 Utfordringer for beregninger av klimagassutslipp fra materialer for nullutslippsbygg. Torhildur Kristjansdottir, SINTEF/ZEB
(Forskningsmetodikk – hvor har vi kunnskapshull? )
 
08:55  Avanserte materialer - Miljøanalyse i designfasen for et nano isolasjonsmateriale. Sivilingeniør Reidun Dahl Schlanbusch, SINTEF/ZEB)
(Nye avanserte materialer og LCA) 
 
09:20 Nye Åsveien skole – et byggeprosjekt i Trebyen Trondheim - klimagassregnskap og  jakten på CO2-utslipp. Sivilarkitekt Bård Solem, Eggen Arkitekter AS.  
09:45 Spørsmål og diskusjon  
10:00 Slutt  

 

2013-05-08 Logo_ZEB_Trans_Farge_Payoff_underFrokostmøtet arrangeres i samarbeid med Forskningssenter for miljøvennlig energi Zero Emission Buildings. ZEB er et nasjonalt forskningssenter som vil plassere Norge i front innen forskning, innovasjon og implementering med hensyn til bygninger med svært lavt energibehov og uten netto klimabelastninger. Frokostmøtet inngår i Oslo Arkitekturtriennale.

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Lavenergiprogrammet, SINTEF Byggforsk, Enova og Miljøverndepartementet/ Framtidens byer. Møtene har mål om å skape et møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til miljøutfordringene i BAE-næringen. 


Takk for din påmelding

Vi har registrert din påmelding. Du vil også motta en bekreftelse på e-post.