Om Brød & Miljø

Tekst Iselin Ekman Sist oppdatert 03.01.2019
Brød og Miljø er et frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog. Det holdes fire møter og en befaring årlig.

Brød & Miljø arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) og Bygg21.

Møteplass for klimavennlig bygg og byutvikling

Målgruppen for møtene er utbyggere, arkitekter/rådgivere, byggherrer, entreprenører, kommuner/planleggere og øvrige aktører i BAE-næringen. Brød & Miljø-møtene er svært populære og har vært arrangert siden 2005. 

Kom til gratis frokostmøte eller følg med på direktestrømming
I Litteraturhuset eller Arkitektenes Hus serverer vi økologisk frokost fra kl. 08.00, og fortsetter med et faglig program fra kl. 08.30 til kl 10.00.  Innenfor denne tidsrammen er det god tid til spørsmål og dialog. Møtene er gratis og påmelding skjer via nettsiden for det aktuelle frokostmøtet.

Har du ikke mulighet til å komme, kan du følge møtene via direktestrømming eller se opptakene i etterkant.

Meld deg på nyhetsbrevet
Ønsker du å få tilsendt e-post med informasjon om våre frokostmøter? Send oss en epost.


BRØD & MILJØ 2018


7. februar: Trebonanza!
 (Opptak)
Trerike Norge har overraskende få høyhus i tre sammenlignet med andre land i Europa. Likevel ligger vi langt fremme når det gjelder innovative løsninger i trekonstruksjoner i større bygg. På Brød & Miljø 7. februar, presenteres innovative trebygg i Norge som viser vei for fremtidens trearkitektur.

8. mai: Bærekraftige kvaliteter og digitalisering skaper vinnere
Å bygge bærekraftig handler om mer enn redusert energiforbruk og miljøvennlig materialbruk. Hvordan kan fokus på kvalitet og digitalisering bidra til en grønnere byggebransje? 

6. juni: Byggeplassbefaring til nytt nasjonalmuseum
På Brød & Miljø 6. juni har du mulighet til å bli med på en omvisning inne på byggeplassen til det nye Nasjonalmuseet. Befaringen åpner med en presentasjon om prosjektet og dets miljøprofil, og fortsetter med en omvisning på byggeplassen.

10. oktober Bærekraftig boligutvikling
Hva skal til for å få til en bærekraftig boligutvikling? Næringsbygg har fått mye fokus i forbindelse med det grønne skiftet. Men hva med boligene? På dette møtet i Brød & Miljø presenteres de to første boligprosjektene som er BREEAM-NOR-sertifisert; Eufemias Hage og Hollenderkvartalet. Begge prosjektene ligger i sentralt i Oslo øst, i områder som i dag gjennomgår store endringer.

21. november: Landbrukskvartalet
Utviklingen av det tradisjonsrike Landbrukskvartalet, der Fellesmeieriet lå i sin tid, er i gang. Meierieiendommen skal ha forskjellige funksjoner, slik at det kan leve døgnet rundt. Norges Bondelag og ulike virksomheter med tilknytning til landbruket skal fortsatt ha tilhold her. Reguleringsarbeidet startet i 2016, og bygging forventes å kunne starte i 2020. Landbrukskvartalet er et forbildeprosjekt i FutureBuilt programmet. For å gi et godt beslutningsgrunnlag for valg av innovative løsninger støtter ENOVA prosjektet i konseptutredningsfasen.

Gikk du glipp av et frokostmøte? Fortvil ikke!
Under finner du en oversikt over tidligere avholdte Brød & Miljø frokostmøter. Her kan du se opptak av alle foredragene og laste ned presentasjonene:

2017
2016
2015
2014
2013 

brødogmiljø_collagebrødogmiljø_collagebrødogmiljø_collagebrødogmiljø_collagebrødogmiljø_collagebrødogmiljø_collagebrødogmiljø_collage

Brød & Miljø – faglig og sosial møteplass, første onsdagen i måneden. 
Foto: NAL / Lone Kjersheim 

 

kontakt

  • Reidun Granberg
    Prosjektleder
    Fagavdelingen
    Tlf: 913 38 838
    E-post