Flere søkemuligheter

Universelt utformet barnehage

  Sist oppdatert 18.12.2013

Barnehageutvidelse med fokus på materialbruk, energiforbruk og universell utforming. Prosjektet var opprinnelig en del av Norwegian Wood.

Korte fakta

  • Arkitekt: HLM arkitektur AS | ONIX (nederland)
  • Interiørarkitekt: ONIX (nederland) | HLM arkitektur AS
  • Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
  • Prosjektperiode: 2006 - 2012
  • Arealforbruk: 1189 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 136 barnehageplasser.
  • Miljøambisjon: Energimerke B (Light green) , Lavenergibygg (NS3701)

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende barnehage med fire avdelinger er blitt utvidet med nybygg bestående av åtte nye avdelinger. Nybygget ligger som et selvstendig volum i skråningen ned mot eksisterende barnehage. Tomten der bygget er plassert, består av en gresskledt skråning og bygget skyter ut av terrenget som en forlengelse av skråningen. Deler av takflatene på barnehagen er tilgjengelige og benyttes til lek og opphold. Ytterkledning består av trespon og gir et spill i fasaden som bidrar til å bryte ned skalaen.

Prosess

Bygget og omgivelsene er utformet med tanke på å stimulere et dynamisk bevegelsesmønster hvor man fritt kan bevege seg i, på, gjennom og rundt bygningen. Takene er splittet i to ulike nivåer hvor det ene nivået går over i å danne et amfi som skjærer tvers gjennom bygget. Overgangene mellom ute og inne opphører og det oppstår nye, uventede bevegelseslinjer. Takflaten består av gress og tredekker, hvor kun tredekkene er tilgjengelige. Plassen mellom gammelt og nytt bygg danner et torg som utgjør hjertet i uteanlegget. Denne er delvis skjermet med lette tak. Det er lagt stor vekt på fantasi og sansestimulerende opplevelser i utformingen av bygget.

Økonomi

Verdi: 36 mill. NOK. Tomt på 6,4 mål ikke medtatt.

Erfaringer

Bygget var opprinnelig en del av Norwegian Wood til Stavangerregionen og er i første omgang prosjektert ut fra de kvalitetskrav denne satsingen medførte. Prosjektet er trukket ut av Norwegian Wood, men har beholdt mange av kvalitetene og tankegodset fra de opprinnelige planene.

Energi

Energieffektivitet: Energimål: Klasse B. Middels kompakt bygningsvolum. Godt isolert bygningskropp uten luftlekkasjer. Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Energiforsyning (varme) basert på varmepumpe og bioenergi.

U-verdier: Tak 0,10 W/kvmK. Gulv 0,10 W/kvmK. Yttervegg 0,12 W/kvmK. Vinduer 1,0 W/kvmK.

Brueland barnehage-Energiforbruk Brueland barnehage-Netto energibehov nivå2-Netto energibehov nivå2-Vektet kjøpt energi nivå2-Vektet levert energi

Universell utforming

Prosjektet har fokusert spesielt på universell utforming, og SINTEF Byggforsk har gjennomført et FOU-prosjekt i tilknytning til Brueland barnehage. Her gis generelle råd for prosjektering av barnehager med universell utforming.

Tiltak:
Lett synlig felles hovedinngang med atkomstvei med slakt fall fra parkeringsplass. Store, fleksible rom. Heis gir lett atkomst for alle mellom etasjene. Lekeareal er utformet for manøvrering med rullestol. Miljøvennlig materialbruk og god ventilasjon gir gode forhold for astmatikere og allergikere. Helstøpt gummibelegg i utendørs lekeareal, som gir rullestolbrukere lett adgang og bedre innemiljø ved at mindre skitt og støv dras inn.

Konstruksjon og materialbruk

Bærende konstruksjon: dekker, tak, søyler i plasstøpt betong. Utvendig vegger i bindingsverk. Kledning av ubehandlet trespon fra Norsk Spon AS. Innvendig er veggene kledt med beiset panel i kombinasjon med gips.

A151 xxx_070531_KOMBI_Page_18 A151 xxx_070531_KOMBI_Page_02

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1189 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 136 barnehageplasser.
Bruttoareal (BTA): 1268 m²
Bruksareal (BRA): 1189 m²
Oppvarmet bruksareal: 1189 m²
Antall beboere/brukere: 136
Glassandel av bruksareal: 20 %
Kompakthetsfaktor: 0,229m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: B (Light green)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,1 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,12 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 1 (W/m²K)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 200 m
Parkeringsplasser: 20 (pr. 1000 m²)
Sykkelparkeringsplasser: 20 (pr. 1000 m²)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 36 MNOK eks. tomt
Kvadratmeterpris (kun bygg): 29000 kr/m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Sandvedsvei 2-4, 4319 Sandnes
Sted/bydel: Sandnes Kommune
Kommune: Sandnes
Prosjektperiode: 2006 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Miljøambisjon: Lavenergibygg (NS3701)
Forbildeprogram: Norwegian Wood
Konkurranseform: Konkurransepreget dialog
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Sandnes kommune
Arkitekt: HLM arkitektur AS | ONIX (nederland)
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Interiørarkitekt: ONIX (nederland) | HLM arkitektur AS
Prosjektledelse (PL): Sandnes kommune
Universell utforming: SINTEF Byggforsk
Rådgivere: NODE rådgivende ing.AS (RIB) | Multiconsult AS (RIV) | Elplan AS (RIE) | Øren Consult (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA)
Hovedentreprenør: Rogaland entreprenør AS | Front Bygg & Bolig AS
Byggeledelse: Rogaland entreprenør AS
Viktige miljøprodukter: Norsk Spon AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av NAL