Basic CMYK

Rapport
Brueland barnehage

Universelt utformet barnehage
Barnehageutvidelse med fokus på materialbruk, energiforbruk og universell utforming. Prosjektet var opprinnelig en del av Norwegian Wood.
Foto: HLM arkitektur AS
Prosjektopplysninger
Adresse: Sandvedsvei 2-4, 4319 Sandnes
Lokalisering: Sandnes Kommune
Kommune: Sandnes
Prosjektperiode: 2006-2012
Ferdigstilt: 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg | Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Konkurranseform: Konkurransepreget dialog
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise
Miljøstandard: Lavenergibygg (NS3701)
Forbildeprogram: Norwegian Wood
Byggherre: Sandnes kommune
Arkitekt: HLM arkitektur ASONIX (nederland)
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Interiørarkitekt: ONIX (nederland)HLM arkitektur AS
Prosjektledelse (PL): Sandnes kommune
Rådgivende: NODE rådgivende ing.AS (RIB) | Multiconsult AS (RIV) | Elplan AS (RIE)
Hovedentreprenør: Rogaland entreprenør AS | Front Bygg & Bolig AS
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Eksisterende barnehage med fire avdelinger er blitt utvidet med nybygg bestående av åtte nye avdelinger. Nybygget ligger som et selvstendig volum i skråningen ned mot eksisterende barnehage. Tomten der bygget er plassert, består av en gresskledt skråning og bygget skyter ut av terrenget som en forlengelse av skråningen. Deler av takflatene på barnehagen er tilgjengelige og benyttes til lek og opphold. Ytterkledning består av trespon og gir et spill i fasaden som bidrar til å bryte ned skalaen.

Prosess

Bygget og omgivelsene er utformet med tanke på å stimulere et dynamisk bevegelsesmønster hvor man fritt kan bevege seg i, på, gjennom og rundt bygningen. Takene er splittet i to ulike nivåer hvor det ene nivået går over i å danne et amfi som skjærer tvers gjennom bygget. Overgangene mellom ute og inne opphører og det oppstår nye, uventede bevegelseslinjer. Takflaten består av gress og tredekker, hvor kun tredekkene er tilgjengelige. Plassen mellom gammelt og nytt bygg danner et torg som utgjør hjertet i uteanlegget. Denne er delvis skjermet med lette tak. Det er lagt stor vekt på fantasi og sansestimulerende opplevelser i utformingen av bygget.

Økonomi

Verdi: 36 mill. NOK. Tomt på 6,4 mål ikke medtatt.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

1189 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 136 barnehageplasser.
Areal BTA 1268 m2
Areal BRA 1189 m2
Oppvarmet areal BRA 1189 m2
Antall beboere/brukere 136
Glassandel 20 %
Kompakthetsfaktor 0,229 m3 volum/m2

ENERGI

Energimerke: labelB
Oppvarmingskarakter: lightgreen

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 snittverdi
U-verdi gulv: 0,1 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,12 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 1 snittverdi

TRANSPORT

Avstand til sentrum 1000 m
Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 200 m
Parkeringsplasser: 20 (pr. 1000 m2)
Sykkelparkeringsplasser: 20 (pr 1000 m2)

KOSTNADER OG STØTTE

36 MNOK eks. tomt
Kvadratmeterpris: 29000 kr/m2
Miljøtiltak

Energi

tett bygningskropp
Energieffektivitet: Energimål: Klasse B. Middels kompakt bygningsvolum. Godt isolert bygningskropp uten luftlekkasjer. Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Energiforsyning (varme) basert på varmepumpe og bioenergi.

U-verdier: Tak 0,10 W/kvmK. Gulv 0,10 W/kvmK. Yttervegg 0,12 W/kvmK. Vinduer 1,0 W/kvmK.

Konstruksjon og materialbruk

lavemitterende materialer / naturnære materialer
Bærende konstruksjon: dekker, tak, søyler i plasstøpt betong. Utvendig vegger i bindingsverk. Kledning av ubehandlet trespon fra Norsk Spon AS. Innvendig er veggene kledt med beiset panel i kombinasjon med gips.

Universell utforming

orienterbarhet / fremkommelighet
Prosjektet har fokusert spesielt på universell utforming, og SINTEF Byggforsk har gjennomført et FOU-prosjekt i tilknytning til Brueland barnehage. Her gis generelle råd for prosjektering av barnehager med universell utforming.

Tiltak:
Lett synlig felles hovedinngang med atkomstvei med slakt fall fra parkeringsplass. Store, fleksible rom. Heis gir lett atkomst for alle mellom etasjene. Lekeareal er utformet for manøvrering med rullestol. Miljøvennlig materialbruk og god ventilasjon gir gode forhold for astmatikere og allergikere. Helstøpt gummibelegg i utendørs lekeareal, som gir rullestolbrukere lett adgang og bedre innemiljø ved at mindre skitt og støv dras inn.

Erfaringer

Bygget var opprinnelig en del av Norwegian Wood til Stavangerregionen og er i første omgang prosjektert ut fra de kvalitetskrav denne satsingen medførte. Prosjektet er trukket ut av Norwegian Wood, men har beholdt mange av kvalitetene og tankegodset fra de opprinnelige planene.

Tegninger
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
Arkitekt: HLM arkitektur AS
Foto: HLM arkitektur AS
detalj tak/vegg/bakke
detalj kledning