Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 23.08.2019

Prosjektet er del av nasjonale turistveier og er plassert mellom havet og veien, ved den karakteristiske fjellformasjonen Bukkekjerka. Prosjektet består av flere elementer plassert i landskapet for å fremheve stedets mangfold og historie. De ulike elementene har ulike funksjoner som gjør området mer tilgjengelig og beriker landskapet. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Nord-Norges arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Morfeus Arkitekter
  • Landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya
  • Prosjektperiode: 2018
  • Arealforbruk: 260.0 kvm

Prosjektet består av rasteplass, servicebygg, sittebenk og gangbro. Servicebyggets tette kjerne er toalettanlegget som er lokalisert i forlengelse av naturlige forhøyninger i terrenget. Inne fra toalettene har man utsikt til gravrøysa, storhavet og tinderekken i nord. Fra utsiden reflekterer speilglassvinduene det storslåtte landskapet. Beveger man seg mot toppen av Bukkekjerka kan man nyte utsikten fra en liten benk. Ved foten av Bukkekjerkas sydvegg ligger en rasteplass med benker som spiller sammen med terrengets formasjoner.

Arkitektens intensjon er at rasteplassen skal være attraktiv for flere aktiviteter. Rasteplassområdet kan benyttes som publikumsareal ved ulike samlinger, til historiefortelling, minnestunder, vielser eller konserter. Fra rasteplassen kan man gå ned til stranden eller følge fjellsiden til hulen mot vannet. Underveis passeres geologiske formasjoner med særegne mønstre i fjellet. 

Det arkitektoniske uttrykket består av brettede betongflak, inspirert av de taggete fjellformasjonene i området. Variasjon innenfor samme formspråk oppstår med utspring i ulike funksjoner, og ikke minst deres møte med ulike landskapssituasjoner. Arkitektenes mål har vært at prosjektet skal fremstå som skulpturelle landskapselementer mer enn som bygg. 

Bukkekjerka på Andøya, vurderes som et arkitektonisk verk av høy kvalitet som viser en modighet i utformingen og et tydelig forhold til landskapet. Et prosjekt som ikke bare evner å tilpasse seg stedets ånd, men som også beriker sine omgivelser. Arkitekturen fremhever og forsterker dramatikken i møtet mellom Andøya og havet.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 260.0 kvm

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Fv974, 8489 Nøss, Andøy
Kommune: Andøy
Prosjektperiode: 2018
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statens vegvesen
Arkitekt: Morfeus Arkitekter
Landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya
Rådgivere: Dr.Techn. Kristoffer Apeland AS (RIB) | Betongleverandør: Vesterålsbetong AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.