Foto: Katharina Lunde, Bergen kommune

Bydebatt i Bergen: Tett by – god arkitektur?

Tekst Hans-Jacob Roald/NAL Sist oppdatert 08.09.2014
I forbindelse med arkitekturdagen 2014 inviterer NAL og Bergen kommune til debattmøte onsdag 10. september kl 19:00-21:00 i Bryggens museum.

Fra Bergen kommunes politikk for arkitektur-og byforming: "Byforming og arkitektur av høy kvalitet skal danne rammer for bergensernes liv og et bærekraftig Bergen. (…) Bergens identitet som by må videreføres i de urbane kvaliteter som skal prege de nye fortettingsområdene." 

Ikke bare i Bergen, men i de fleste norske og europeiske byer skal det fortettes og det haster; det skal bygges tettere og høyre med en bærekraftig byutvikling som mål. Men blir resultatet gode bymiljø og ofres viktige miljømessige og arkitektoniske verdier på bærekraftens alter? Hvor står byens og landets arkitekter i dette spenningsfeltet? For å nærme oss svar på viktige og krevende spørsmål trenger vi en åpen kollegial diskusjon.

Etter en innledning av byplanhistoriker Hans-Jacob Roald og etatssjef Mette Svanes, Plan og geodata, Bergen kommune, vil et panel med representanter for byens arkitektmiljø og undervisning si sin mening, og salen må gjerne ta del.

Et panel vil kommentere og diskutere utfordringene rundt den tette bys renessanse.

Panelet består av følgende personer:

· Cecilie Andersson, rektor Bergen arkitektskole
· Mette Savnes, etatsjef, plan og geodata, Bergen kommune
· Gudrun Molden, sivilarkitekt, HLM arkitektur
· Grethe Haugland, sivilarkitekt, Link Arkitekter Bergen
· Nancy Jensen, sivilarkitekt, Opus
· Jon Arne Bjerknes, daglig leder i Nordic office of architecture
 
Salen vil bli invitert til å si sin mening.
 
Ordstyrer:
Martin Hirth, Bergens Tidende

Tid og sted: 19:00-21:00, Bryggens Museum, Dreggsallmenningen 3

Etter møtet inviterer Bergen arkitektskole til fest i sine lokaler i Sandviken, hvor debatten kan fortsette.