Byggeprosjekter

  Sist oppdatert 13.12.2012
Norwegian Wood har gjennom realisering av forbildeprosjekter forsøkt å påvirke byggenæringen i en mer bærekraftig retning. Flere av byggeprosjektene stod ferdige ved utgangen av 2008 mens enkelte vil forbli på idestadiet. I prosjektene har norske og internasjonale arkitekter dratt lasset sammen med lokale utbyggere.

BYGGEPROSJEKTER

Disse prosjektene ble ferdigstilt i 2008:

 1. Jåtten Øst B7 - Boligområde med rekkehus på Jåtten i Stavanger
  (April Arkitekter, Norge)
 2. Lanternen - Utendørs amfiscene i Sandnes sentrum
  (Atelier Oslo / BLM/AWP Paris)
 3. Preikestolhytta - Ny turistforeningshytte ved Preikestolen
  (Helen & Hard AS, Norge)
 4. Egenes Park - Femtiåtte urbane boliger og barnehage i Stavanger
  (HLM arkitektur og plan, Norge / Onix, Holland)
 5. Marilunden - Ti eneboliger i kjede, Godeset, Stavanger
  (Sivilarkitekt Wilhelm Eder, Norge / Noncon:form, Østerrike)
 6. Lierdal gård og kulturlandskap - Tilbygg til enebolig/gårdstun
  (Helge Schjeldreup Sivilarkitekter MNAL, Norge)

  Under realisering:
 7. Bogafjell 1  - Tjuefire eneboliger og rekkehus parkeringshus, Sandnes
  (RAMP, Norge / YOUMEHESHE, UK)
 8. Bogafjell 2  - Tjueseks eneboliger og rekkehus, Sandnes
  (CODE, Norge)
 9. Siriskjær - Hundeogfemti leiligheter i Stavanger
  (Studio Ludo, Norge /A.A.R.T. Danmark)

  Planlagte prosjekter:
 10. Tilbygg Stavanger
  (arkitekt Christian Schöberle, Norge)
 11. Valenheimen - Kunstnarhus i Fartein Valens landskap, Valevåg, Sveio
  (Arkitektgruppen Valenheimen, Norge)
 12. Jåtten Øst B8 - Boligområde med rekkehus på Jåtten i Stavanger
  (April Arkitekter, Norge)


  IDÈPROSJEKTER


 13. Trebro over Eideåna - Gang-/sykkelbro over Eideåna som del av Nordsjøruten, Egersund
  (Arne Eggen Arkitektkontor, Norge)
 14. Gangbro på Forus
  (Selberg Arkitektkontor, Norge)
 15. Brueland barnehage - Åtteavdelings barnehage, Sandnes
  (HLM arkitektur og plan, Norge / Onix, Holland)
 16. Mølbachneset bru - Trebro over Lygrefjorden ved Mølbachneset, Egersund
  (Selberg Arkitektkontor AS, Norge)
 17. Buøykaia - Boligområde med 7 enheter som kobler seg til eksisterende sjøhusbebyggelse
  (Helge Schjeldrup Sivilarkitekter MNAL, Norge)
 18. Fartein Valen scenen - Kulturscene med flekible løsninger og miljøvennlig materialbruk
  (Walter Unterrainer, Østerrike)
 19. Studentboliger ved Misjonshøgskolen i Stavanger
  (CODE, Norge)

kontakt

 • Michael Lommertz
  Prosjekt- og bærekraftansvarlig
  Fagavdelingen NAL
  Tlf: 454 64 693
  E-post

  Norwegian Wood

Besøk Norwegian Wood prosjektene

 • Lag ditt egen guidehefte for å kunne besøke Norwegian Wood prosjektene og andre spennende prosjekter i Stavanger området
Prøv arkitekturguiden "Arven etter Norwegian wood" »