Bylivsenteret

 • Håndbok i aldersvennlig stedsutvikling

  12.06.2019

  Last ned og les vår nye håndbok i aldersvennlig stedsutvikling.

 • Sosial stedsutvikling

  30.10.2018

  Kenneth A. Balfelt er kunstner og arbeider med stedsutviklingsarbeid og marginaliserte samfunnsgrupper i sosialt orienterte kunstprosjekter. På Bylivkonferansen i Ulsteinvik gjorde foredraget hans sterkt inntrykk på mange, med innblikk i arbeidsmetoder og noen av prosjektene han engasjerer seg i.

 • Se opptakene fra BYLIVkonferansen 2018

  26.10.2018

  Byliv, næringsliv, hverdagsliv. Hvordan kombinerer vi dette slik at vi får attraktive sentrumsområder? Dette var temaet for årets BYLIVkonferanse som gikk av stabelen i Ulsteinvik 17+18. oktober. Gikk du glipp av konferansen, kan du nå se opptakene.

 • BYLIVsenteret på statsbudsjettet 2019

  09.10.2018 # Arkitektfaglig kompetanse i kommunene

  Mandag 8. oktober ble det klart at BYLIVsenteret i NAL ligger inne i statsbudsjettet for 2019 med en tildeling på to millioner kroner. – Det gleder oss at regjeringen ser nytten og verdien av arbeidet vi gjør som faglig sparringspartner for kommunene, sier prosjektleder Alf Waage.

 • – Framtidens stedsutvikling handler om å flette funksjoner sammen

  18.09.2018

  For andre gang arrangeres det en nasjonal BYLIVkonferanse. BYLIVsenteret i NAL og Møre og Romsdal fylkeskommune står bak. Målgruppen er alle som bidrar til å utvikle sentrumsområder, enten det er ildsjeler, ansatte i kommune, fylke, i det private næringslivet eller på et arkitektkontor.

 • BYLIVkonferansen 2018: Byliv, næringsliv, hverdagsliv.

  03.09.2018

  BYLIVkonferansen 2018 arrangeres av BYLIVsenteret i NAL i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Ulstein kommune. Velkommen til Ulsteinvik 17. + 18. oktober!

 • Statsbudsjettet 2018 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

  23.11.2017

  Forhandlingene om neste års statsbudsjett er ferdig, og Norske arkitekters landsforbund (NAL) ligger inne med to millioner til sitt arbeid med BYLIVsenteret.

 • Statsbudsjettet 2017 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

  21.12.2016

  Norske arkitekters landsforbund (NAL) fikk to millioner for å starte opp BYLIVsentret i 2016 og har nå fått et driftstilskudd på samme beløp i 2017. NAL har jobbet iherdig for disse midlene som er bevilget over statsbudsjettet og er et resultat av flere runder på Stortinget.

 • NAL lanserer Bylivsenteret

  17.08.2016

  NAL etablerer Bylivsenteret fordi vi ser et økende behov for en nasjonal aktør som på en effektiv måte kan bistå kommunene i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedutvikling.

 • Økt fokus på folkehelse og sosial bærekraft

  26.05.2016

  70 personer fra ulike fag- og forskningsmiljøer deltok på fagseminar 25. mai for å gi innspill og diskutere det faglige fokuset til NALs nye senter for bærekraftig by- og tettstedutvikling, som lanseres etter sommeren.

 • Fagseminar 25. mai

  25.04.2016

  Morgendagens bærekraftige by- og tettstedutvikling - hva skal til for at kommunene beveger seg i riktig retning?

 • Nytt nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling

  03.03.2016

  I årets statsbudsjett er det bevilget to millioner for at NAL skal starte opp et nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling i løpet av 2016.

kontakt