Bylivsenteret

 • Statsbudsjettet 2018 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

  23.11.2017

  Forhandlingene om neste års statsbudsjett er ferdig, og Norske arkitekters landsforbund (NAL) ligger inne med to millioner til sitt arbeid med BYLIVsenteret.

 • Statsbudsjettet 2017 - to millioner kroner til BYLIVsenteret

  21.12.2016

  Norske arkitekters landsforbund (NAL) fikk to millioner for å starte opp BYLIVsentret i 2016 og har nå fått et driftstilskudd på samme beløp i 2017. NAL har jobbet iherdig for disse midlene som er bevilget over statsbudsjettet og er et resultat av flere runder på Stortinget.

 • NAL lanserer Bylivsenteret

  17.08.2016

  NAL etablerer Bylivsenteret fordi vi ser et økende behov for en nasjonal aktør som på en effektiv måte kan bistå kommunene i deres arbeid med bærekraftig by- og tettstedutvikling.

 • Økt fokus på folkehelse og sosial bærekraft

  26.05.2016

  70 personer fra ulike fag- og forskningsmiljøer deltok på fagseminar 25. mai for å gi innspill og diskutere det faglige fokuset til NALs nye senter for bærekraftig by- og tettstedutvikling, som lanseres etter sommeren.

 • Fagseminar 25. mai

  25.04.2016

  Morgendagens bærekraftige by- og tettstedutvikling - hva skal til for at kommunene beveger seg i riktig retning?

 • Nytt nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling

  03.03.2016

  I årets statsbudsjett er det bevilget to millioner for at NAL skal starte opp et nasjonalt senter for bærekraftig by- og tettstedsutvikling i løpet av 2016.

kontakt