Ill.: Anagram Design/Ulstein Arena, ark Lund + Slaatto/Aat Vos. Foto Per Eide Studio.

BYLIVkonferansen 2018: Byliv, næringsliv, hverdagsliv.

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 21.12.2018
BYLIVkonferansen 2018 arrangeres av BYLIVsenteret i NAL i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Ulstein kommune. Velkommen til Ulsteinvik 17. + 18. oktober!

Byliv, næringsliv, hverdagsliv. Hvordan kombinerer vi dette slik at vi får attraktive sentrumsområder? Hvordan skaper vi gode lokalsamfunn gjennom målbevisst næringsutvikling, og hva kan næringslivet vinne på å engasjere seg i stedsutviklingen?

Våre byer og tettsteder har forutsetninger for å tiltrekke seg gode hoder og hender gjennom å tilby kunnskapsmiljøer i toppklasse, nærhet mellom arbeid, bosted og natur, og ikke minst arbeidsbetingelser og offentlige goder som gjør det mulig å forene karriere og familieliv. Men hvordan forvalter vi denne merkevaren når vi planleggere stedene våre? Kan vi jobbe frem en kultur for målrettet samarbeid mellom næringsliv og kommune, slik at vi sammen kan utvikle konkurransekraftige og attraktive livsmiljøer.

Jobber du med by- eller tettstedsutvikling? På BYLIVkonferansen møter du byer, bedrifter og prosjekter som viser vei for fremtidens lokalsamfunn. Vi byr på inspirerende og matnyttige foredrag, samtaler, verksteder, nettverkssamlinger og befaring av nye Ulstein Arena.

Tid: 17.+18. oktober 2018
Sted: Quality Hotel Ulstein, Ulsteinvik
Program og påmelding

Blant foredragsholderne på konferansen 17. oktober finner du:

Skjermbilde 2018-09-03 kl. 14.21.35

18. oktober kan du velge mellom fem ulike verksteder

  • Næringslivets plass i fremtidens sentrum
  • Hvordan leve med gjennomfartstrafikken?
  • Sammensatte anlegg for idrett, kultur og skole
  • Biblioteket og stedet
  • Barn i byen

Les mer og se hele programmet på BYLIVsenteret.no

 

 

kontakt