Foto: Kalle Punsvik. Design: Anagram

Bylivkonferansen 2020

  Sist oppdatert 10.11.2020
Samspillets kunst - inkluderende stedsutvikling. Velkommen til Narvik 22.-23. oktober! Delta fysisk eller digitalt.

Hvordan kan vi få til bedre samspill i by- og stedsutviklingen både innad i kommuner og i regioner som helhet? Hva skal til for å lykkes i samspillets kunst?

Bylivkonferansen 2020 vil presentere mindre og mellomstore byer som går foran og viser vei for hvordan vi kan skape inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn. Bli med og la deg inspirere gjennom aktiv deltakelse på parallellsesjoner og foredrag fra lokale og nasjonale aktører. 

Konferansen er relevant for alle som jobber med stedsutvikling i privat eller offentlig sektor, og alle som bidrar til den levende, bærekraftige byen gjennom private initiativ og frivillig arbeid.

Det er også mulig å delta digitalt. Velkommen til to aktive og inspirerende dager!  

Konferansen vil også presentere Attraktiv by-prisen. Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling belønner høy kvalitet i planlegging og gjennomføring av slik utvikling. I kåringen legges det vekt på  de tre dimensjonene ved bærekraftbegrepet; økonomisk, sosial og miljømessig. Tidligere finalister, prisvinnere og fagjuryen vil dele sine erfaringer med hvordan man skaper attraktive byer, og hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt.  

Tid: 22.-23. oktober 2020
Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik

Bylivkonferansen 2020 arrangeres av BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Narvik kommune. Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er viktige bidragsytere.

Vi legger opp til å kunne samle opp mot 200 deltakere som en fysisk konferanse i tråd med gjeldende smittevernregler. I tillegg vil det være mulig å kjøpe digital enkeltbillett.

Nytt av året er at vi oppfordrer kommuner til å kjøpe digital gruppebillett. Dette åpner for at  representanter for kommunens ulike sektorer kan delta på konferansen digitalt ved at de samles lokalt i kommunestyresal eller større møterom og derfra følger konferansen via direktestrømming. På denne måten ønsker vi at BYLIVkonferansen skal bidra til lokal nettverksbygging.

Meld deg på til fysisk deltakelse, digital enkeltbillett eller digital gruppebillett. Vel møtt!

Se programmet og meld deg på nettsidene til Bylivsenteret