AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Bylivsenteret

Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
 • Iveland bilde til web

  Iveland

  Iveland ønsker å bryte med kommunens tidligere planlegging ved å gå fra spredt til tett stedsutvikling. I stedet for å bygge ut dyrket mark vil kommunen transformere allerede utbyggede områder og styrke den lokale identiteten.
 • Flakstad bilde til web

  Flakstad

  De tradisjonsrike fiskerihavnene skal være motor i en bærekraftig lokalsamfunnsutvikling, men mangel på boliger og lav rekruttering til kystfisket skaper utfordringer. Nå vurderes muligheten for å supplere fiskeri med turisme, handel, service og annen næring på en slik måte at det skapes et mer attraktivt miljø rundt havna, der folk helst vil bo.
 • Fosnavåg

  Kystbyen Fosnavåg ligger mellom bratte fjell i Herøy kommune. Byen har ambisjoner om å satse på en kunnskapsbasert, maritim bedriftsutvikling. For å nå dette målet må Fosnavåg kunne tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft. Bilbruken skaper hard konkurranse mellom stedene langs kysten. Skal Fosnavåg være et attraktivt senter må stedskvaliteten derfor styrkes slik at folk velger å etablere og bosette seg der. Et viktig ledd i denne utviklingen vil være å legge vekt på en fremtidsrettet, klimavennlig byutvikling.
 • Dyrvik_illustrasjon_1

  Brekstad

  Etablering av den nye kampflybasen fører til et eksplosiv vekst i Brekstad på Ørlandet. For å møte utfordringen er det gjennomført parallelloppdrag med utstrakt medvirkning fra befolkning og næringsliv. Nå trer visjonen fram om den tette, klimavennlige og vakre småbyen omgitt av frodig jordbruk og artsrike våtmarker.
 • Harestua bilde til web

  Harestua

  Lunner Almenning er i gang med å transformere en gammel sag- og høvleritomt på Harestua. Ambisjonen er å utvikle Sagtomta til å bli et bærekraftig sentrumsområde med fokus på klimavennlige løsninger og utstrakt bruk av tre.