AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Bylivsenteret

  • Aust-Agder
Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
  • Iveland bilde til web

    Iveland

    Iveland ønsker å bryte med kommunens tidligere planlegging ved å gå fra spredt til tett stedsutvikling. I stedet for å bygge ut dyrket mark vil kommunen transformere allerede utbyggede områder og styrke den lokale identiteten.