AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Bylivsenteret

  • Møre og Romsdal
Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
  • Fosnavåg

    Kystbyen Fosnavåg ligger mellom bratte fjell i Herøy kommune. Byen har ambisjoner om å satse på en kunnskapsbasert, maritim bedriftsutvikling. For å nå dette målet må Fosnavåg kunne tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft. Bilbruken skaper hard konkurranse mellom stedene langs kysten. Skal Fosnavåg være et attraktivt senter må stedskvaliteten derfor styrkes slik at folk velger å etablere og bosette seg der. Et viktig ledd i denne utviklingen vil være å legge vekt på en fremtidsrettet, klimavennlig byutvikling.