AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Bylivsenteret

  • Nordland
Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
  • Flakstad bilde til web

    Flakstad

    De tradisjonsrike fiskerihavnene skal være motor i en bærekraftig lokalsamfunnsutvikling, men mangel på boliger og lav rekruttering til kystfisket skaper utfordringer. Nå vurderes muligheten for å supplere fiskeri med turisme, handel, service og annen næring på en slik måte at det skapes et mer attraktivt miljø rundt havna, der folk helst vil bo.