AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Bylivsenteret

  • Oppland
Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
  • Harestua bilde til web

    Harestua

    Lunner Almenning er i gang med å transformere en gammel sag- og høvleritomt på Harestua. Ambisjonen er å utvikle Sagtomta til å bli et bærekraftig sentrumsområde med fokus på klimavennlige løsninger og utstrakt bruk av tre.