AAA
Hold inn Ctrl tasten og bruk + og - til å zoome inn og ut. På Mac må du bruke Cmd istedenfor Ctrl.

Bylivsenteret

  • Stedstilpasning
Les mer

NAL_liggende_RGB_pos

Innholdet er hentet fra NALs prosjektdatabase og har blitt til som et samarbeid mellom NAL, Husbanken, Enova, Treteknisk Institutt, Futurebuilt, Framtidens bygg og byene Framtiden byer.

Dersom du har forslag til forbildeprosjektet, ta kontakt med Norske arkitekters landsforbund.

Les mer
  • Dyrvik_illustrasjon_1

    Brekstad

    Etablering av den nye kampflybasen fører til et eksplosiv vekst i Brekstad på Ørlandet. For å møte utfordringen er det gjennomført parallelloppdrag med utstrakt medvirkning fra befolkning og næringsliv. Nå trer visjonen fram om den tette, klimavennlige og vakre småbyen omgitt av frodig jordbruk og artsrike våtmarker.