Flere søkemuligheter

Bymiljøprisen 2004: Årdal kommune

  Sist oppdatert 16.11.2011

Årdal kommune fikk bymiljøprisen 2004. Tverrfaglig samarbeid og langsiktig planlegging med tanke på et aktivt bysentrum for alle kjennetegner arbeidet i Årdal.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2004
  • Utmerkelser: Statens Bymiljøpris


Evaluering

"- Årdal-samfunnet framstår i dag som et livskraftig samfunn, med kreativitet og framtidstro - dette på tross av stor usikkerhet i forbindelse med arbeidsplasser og næringsutvikling" sa miljøvernminister Knut Arild Hareide i forbindelse med overrekkelsen.

"Kommunen har forstått at fysisk opprustingstiltak ikke bare er et spørsmål om visuell estetikk, men må sees i sammenheng med og knyttes til annen kulturell aktivitet og sosialt liv." Utdrag fra juryens begrunnelse.


Universell utforming:
Årdal har tilpasset sentrum for å opppnå god fremkommelighet gjennom bruk av beleggning og transportløsninger. Gater, plasser og innganger er utformet så alle kan komme fem.

Bymiljøprisen 2004-miljøvennlig bystruktur

I en tid med trussler om frafllytting har Årdal satset aktivt på kultur og miljø for å snu denne tendensen, blandt annet ved å ruste opp de offentlige rommene. Årdalstangen fremstår i dag som et attraktivt, funksjonelt og vakkert sentrum og tiltrekker seg handel, kultur og sosialt liv. Kommunen har gjennom denne opprustningen villet gi beboerne en større selvbevisthet og stolthet over å komme fra og høre til i Årdal. I utformingen av gater og plasser er det brukt lokale materialer som stein, tre, vann og metall. Arbeidet rundt det fysiske miljøet i Årdal har hovedsaklig vært konsentrert rundt Årdalstangen, men det foreligger planer om tilsvarende opprusting i Øvre Årdal.

Åsdal startet tidlig å legge vekt på kultur som et viktig element i utviklingen av tettstedet. Allerede på 70 tallet ble det utarbeidet en kulturplan for Årdal som et virkemiddel til det videre arbeidet med stedsutviklingen. Etablerte arrangementer har som et ledd i dette blitt flyttet til de nyopprustede uterommene i sentrum for å skape aktivitet.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Årdal
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg
Utmerkelser: Statens Bymiljøpris
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.