Rapport
Bymiljøprisen 2004: Årdal kommune

Årdal kommune fikk bymiljøprisen 2004. Tverrfaglig samarbeid og langsiktig planlegging med tanke på et aktivt bysentrum for alle kjennetegner arbeidet i Årdal.
Prosjektopplysninger
Kommune: Årdal
Ferdigstilt: 2004
Prosjekttype: By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg
Utmerkelser: Statens Bymiljøpris
Nøkkeltall
Miljøtiltak

Bymiljøprisen 2004-miljøvennlig bystruktur

miljøvennlig bystruktur
I en tid med trussler om frafllytting har Årdal satset aktivt på kultur og miljø for å snu denne tendensen, blandt annet ved å ruste opp de offentlige rommene. Årdalstangen fremstår i dag som et attraktivt, funksjonelt og vakkert sentrum og tiltrekker seg handel, kultur og sosialt liv. Kommunen har gjennom denne opprustningen villet gi beboerne en større selvbevisthet og stolthet over å komme fra og høre til i Årdal. I utformingen av gater og plasser er det brukt lokale materialer som stein, tre, vann og metall. Arbeidet rundt det fysiske miljøet i Årdal har hovedsaklig vært konsentrert rundt Årdalstangen, men det foreligger planer om tilsvarende opprusting i Øvre Årdal.

Åsdal startet tidlig å legge vekt på kultur som et viktig element i utviklingen av tettstedet. Allerede på 70 tallet ble det utarbeidet en kulturplan for Årdal som et virkemiddel til det videre arbeidet med stedsutviklingen. Etablerte arrangementer har som et ledd i dette blitt flyttet til de nyopprustede uterommene i sentrum for å skape aktivitet.
Evaluering

"- Årdal-samfunnet framstår i dag som et livskraftig samfunn, med kreativitet og framtidstro - dette på tross av stor usikkerhet i forbindelse med arbeidsplasser og næringsutvikling" sa miljøvernminister Knut Arild Hareide i forbindelse med overrekkelsen.

"Kommunen har forstått at fysisk opprustingstiltak ikke bare er et spørsmål om visuell estetikk, men må sees i sammenheng med og knyttes til annen kulturell aktivitet og sosialt liv." Utdrag fra juryens begrunnelse.


Universell utforming:
Årdal har tilpasset sentrum for å opppnå god fremkommelighet gjennom bruk av beleggning og transportløsninger. Gater, plasser og innganger er utformet så alle kan komme fem.