Compact living - fremtidens arealeffektive boliger

Compact living - fremtidens arealeffektive boliger

Mangel på et variert tilbud av boliger i sentrumsnære områder krever innovative løsninger. Trenden mot mer individualitet og samtidig mer komplekse familiemønstre gjør det vanskelig å forutsi hvordan mennesker vil ønske å bo i fremtiden.

 • DATO 7 februar.-7 februar 2014
 • TID 09.00-15.30
 • PÅMELDINGSFRIST 06.02.2014
 • STED Arkitektenes Hus, Josefines
  gate 34, Oslo
 • PRIS Medlem NAL og NIL: kr. 3300 / Øvrige: kr. 4600
  / Studentmedlem: kr. 900

Få plasser igjen!

Tekst Reidun Granberg Sist oppdatert 12.02.2014

Foredraget fra kurset i pdf-format kan lastes ned her. Noen filer kan være tunge. Vi anbefaler å lagre lokalt før man åpner. Hvis du har problemer med å laste ned pdf-filer, kan det lønne seg å laste ned siste versjon av Adobe Reader! Filen kan endre utseende hvis du ikke har siste versjon.

 Bakke Introduksjon.pdf

 Wågø Morgendagens boliger.pdf

 Manum Arealbruk og boliger.pdf

 Skajaa Fellesskapsløsninger.pdf

 Elvira Teknobyen.pdf

 Barth Fortetting med bolig og bykvalitet.pdf

 Engene Christian Krohgsgate Schultz gate.pdf

 Gjøvaag Boligens livsløp.pdf

 Woodford Newhall Be 2.pdf

Men økte boligpriser som følge av press på urbane områder, og bedre utnyttelse av ressurser av bærekrafthensyn tilsier at vi må vi innstille oss på å klare oss med mindre boareal pr person.

Hva innebærer det å bo på mindre areal? Hvordan kan vi skape fortettede boligområder og kompakte boliger og samtidig opprettholde høy bokvalitet? Gode fellesskapsprosjekter kan være en del av løsningen, smart utnyttelse av liten plass i en bolig, en annen. Fleksible boliger som kan tilpasse seg endrede behov for plass gjennom beboernes ulike livsfaser er en tredje tilnærming. Alt dette vil kurset vise eksempler på.
 

Målgruppe: arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, utbyggere, eiendomsutviklere og studenter.

Illustrasjon: Newhall BePrisvinnende boligprosjekt i England, 2013, Alison Brooks Architects

09.00      Velkommen
NAL                                                                                                                         
09.10   Morgendagens bolig
Arealeffektivitet sett i lys av bærekrafthensyn og nye husholdningsstrukturer
.
Solvår Wågø, sivilarkitekt MNAL, forsker SINTEF Byggforsk, stipendiat NTNU
09.55   Arealbruk og boliger
Positive og negative konsekvenser av begrepet compact living

Bendik Manum, sivilarkitekt MNAL, professor i boligforskning, AHO
 
10.25    Pause 
    FELLESSKAPSLØSNINGER 
10.40    Fellesskapsløsninger i arealeffektive boligprosjekter.
Joakim Skajaa, sivilarkitekt MNAL, 
Eriksen & Skajaa
11.25    Teknobyen studentboliger
Juan Elvira, Estudio Murado Elvira
12.00    Lunsj 
    AREALEFFEKTIVITET, FLEKSIBILITET OG BOKVALITET
12.45    Fortetting med bolig- og bykvalitet
Benjamin Barth, sivilarkitekt MNAL
A-lab
13.15    Christian Krohgs gate 39 og Schultz´gate 1
Jonas Engene, FuthArk arkitekter
13.45   Spørsmål og diskusjon - pause
14.00    Boligens livsløp
Endringsmuligheter og fleksibilitet i praksis.
Harald Martin Gjøvaag, sivilarkitekt MNAL, Alliance arkitekter
14.45   Newhall Be
Prisvinnende boligprosjekt i England, 2013.
Michael Woodford, Alison Brooks Architects
15.30   Avslutning
Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Dersom faktura for kurset må inneholde referanser, er det kursdeltakers ansvar å oppgi disse ved påmelding.

En forutsetning for gjennomføring av ethvert kurs eller seminar er et minimum antall deltakere. Det tas alltid forbehold om endringer i programmet.

Avbud etter 1 uke før seminardato belastes med et gebyr på kr. 500.  Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, betales full kursavgift. 

NAL tar ikke ansvar for billetter som er bestilt i forbindelse med kurs.

Arbeidsledige medlemmer tilstås 50 % reduksjon for de fleste kurs.  Medlemmer av OAF-seniorgruppe kan delta på de fleste kurs med 50 % prisreduksjon. 

kontakt

 • Reidun Granberg
  Prosjektmedarbeider
  Tlf: 91 33 88 38
  Epost

  Spørsmål vedr. kurspåmeldinger:
  NAL
  tlf. 23 33 25 00
  Epost

Takk for din påmelding

Vi har registrert din påmelding. Du vil også motta en bekreftelse på e-post.