COMPLETED - PROSJEKTER

Barkaleitet borettslag - rehabilitering og påbygg

Ambisiøst rehabiliteringsprosjekt hvor smarte grep i programmeringsfasen har gitt flere leiligheter,...

Scandic Oslo Airport

På Gardermoen har hotellkjeden Scandic bygget et nytt hotell med fullt fokus på universell utforming...

Frøyland og Orstad kyrkje

Norges første universelt utformede kirke.

Preikestolen Mountain Lodge

Preikestolen fjellstue is the latest environmentally friendly mountain lodge built for the Norwegian...

Time kyrkje

Dei færreste kyrkjer fra 1800 - talet er i utgangspunktet gode eksempler på universell utforming. I ...

Stokkøya sjøsenter

Stokkøya sjøsenter favner bredt fra å revitalisere lokalmiljøet gjennom en djerv landskapstilpasning...

Storøya barnehage - en del av Storøya grendesenter

Passiv barnehage i samlokalisert grendesenter på den nedlagte rullebanen på Fornebu.

Møllestua barnehage

Det første pilotprosjektet i Framtidens Bygg i Kristiansand er i bruk. Møllestua barnehage viser vei...

NVE-bygget / Middelthunsgate 29

Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et ele...

Test Project - Preikestolen Mountain Lodge-test

This article is just a test article for use on the web. Content is not right! Preikestolen Mountain ...

Vennesla bibliotek og kulturhus

Vennesla bibliotek og kulturhus ble vinner av Statens Byggeskikkpris for 2012. Vennesla bibliotek og...

Ranheimsveien 149

Trondheim kommune har realisert et bofellesskap for personer med heldøgns pleie- og omsorgsbehov. Pr...

Schandorffs square

When Höegh Eiendom was going to develop Akersgata 64-68 the municipality of Oslo demanded that the e...

Rockheim

Det gamle mellageret i Trondheim har blitt transformert til et nytt og spennende museum og gitt byen...

Tallhall, Meterological Institute, Oslo

Tallhall is the Meterological Institute´s new building at Blindern in Oslo. It is an exciting build...

Marienlyst School, Drammen

The Marienlyst passive house school in Drammen is compact, well insulated and has an efficient heat ...

NSB Kompetansesenter, Drammen

The Kompetansesenter (further education centre) is the first building stage of a new campus area loc...

Kvamstykket barnehage

Kvamstykket barnehage er en passivhusbarnehage og er det første pilotprosjektet i Tromsø som del av ...

Papirbredden 2 and 3, Drammen

Two office buildings in Drammen with passive house standard, energy class A and good facilities for ...

Teknobyen studentboliger

Teknobyen studentboliger er et innovativt prosjekt med ett felleskjøkken for 116 studenter. Det er s...

Økohuset i Biestøa

Enebolig bygd med utbredt bruk av naturmaterialer. Boligen er bygd etter prinsippene i passivhusstan...

Krisesenteret i Telemark

I Skien er et nytt krisesenter med passivhusstandard og bærekraftig bygningsdesign ferdigstilt. Pros...

Rådalslien bofellesskap

Rådalslien bofellesskap er Bergen kommunes første passivhusprosjekt og er utført med en konstruksjon...

Sparebank 1 SMN

Allerede i arkitektkonkurransen vektla arkitekten helhetlig miljøvennlig tankegang og et fremtidsret...

Fagerborg Menighetsbarnehage

Reiulf Ramstads barnehage på Fagerborg, sentralt i Oslo er kledd innvendig og utvendig i tre og er u...

Fyrstikkalléen skole

Fyrstikkalléen skole på Helsfyr i Oso har delvis gjenbrukt og integrert den gamle bygningsmassen fra...

Berg Studentby

Berg studentby ligger like ved NTNU på Gløshaugen, ved innfartsveien til Trondheim fra sør. Vinnerpr...

Kvernhuset skole

Kvernhuset skole i Fredrikstad var i 2002 et resultat av en prosess som involverte ambisiøse miljømå...

Viken skog hovedkontor

Da skogeierandelslaget Viken skog i forbindelse med sitt 100 årsjubileum skulle bygge nytt hovedkont...

Hamsunsenteret

Hamsunsenteret på Hamarøy i Nordland ble tildelt Statens Byggeskikkpris for 2011. Ifølge juryen er H...

Passiv på Rosenborg

Passiv på Rosenborg er en enebolig som er bygd som passivhus sentralt i Trondheim. Eneboligen ligger...

Geilo Kulturkyrkje

Geilo kulturkyrkje er sprunget ut fra idéen om møtet mellom himmel og jord, Gud og menneske. Her nyt...

Fjell Kindergarten, Drammen

This passive house kindergarten has a ground-source heat pump with an energy well. It is built in ma...

Ipark - new entrance building

The intention of the new reception / access hall to Ipark - Innovation Park Stavanger was to be inno...

Preikestolen Basecamp - Vanncampen

I en kløft ute på idylliske Torsnes har Stavanger turistforening bygd Vanncampen. Dette er ei brygge...

Passivhus Talgje

Eneboligen ligger på øya Talgje i Ryfylke og er helårsbolig for et voksent par. Tomten ligger i stra...

Isobo Aktiv

A new energy efficient timber house has been built in Sandnes on the southwestern coast of Norway. T...

Bogafjell 2

Bogafjell 2 is part of a new residential area situated on a hill close to the town of Sandnes. The a...

Egenes park

Northern Europe's largest block of massive wood, built as part of Norwegian Wood project. Egenes Par...

Lanternen open air stage

Lanternen is a covered town square and amphi-theater in the city centre of Sandnes. The glass-roof i...

Lierdalen farm house

Extension of small farmhouse on Tasta in Stavanger. The project was part of the Norwegian Wood build...

Passivhuset Løvset

Gauldal bygg oppfører en enebolig som passivhus på Løvset i Melhus kommune. Eneboligen brukes som de...

Miljøhuset GK

Da inneklimaleverandøren GK skulle ha nytt kontorbygg, valgte de av kostnadsmessige årsaker å bygge ...

Grøtte barneskole

Grøtte Barneskole i Orkdal er bygget i tre og er bygget som en lang kompakt fløy under et samlende t...

Miljøbyen Granåsen - Eneboliger

Sør for Trondheim ble det i 2012 ferdigstilt 17 eneboliger i passivhusutførelse. Eneboligene inngår ...

Bogafjell 1

Row houses and single family houses with low energy use. Wood has been selected as main construction...

Silderøykeri på Strømsholmen

Gjennom kreativ nytenkning er en gammel trekonstruksjon fra et gammelt naust fra 1750-tallet gjenska...

Hadeland videregående skole

På Hadeland ble det i 2012 åpnet ny videregående skole utviklet for sambruk av arealer, med bibliote...

"Kosekroken" hytte

Ved Bagn i Valdres er det bygget en liten og arealeffektiv hytte på 49,5 m2. Hytta er bygget av milj...

Sandmoen bussdepot

Da den nye den nye driftstasjonen for de miljøvennlige gassbussene i Trondheim skulle utformes, var ...

Selvika rasteplass

Rasteplass langs Nasjonal turistveg Havøysund hvor sirkelgeometriene i betongkonstruksjon gir univer...

Ladeparken

I et sterkt presset utbyggingsområde på Lade i Trondheim er det etablert en spennende bydelspark, La...

Kampen Omsorg +

Omsorgsboligene som gjennom god universell utforming og velferdsteknologi gir et boligtilbud som dek...

Heistad skole

Heistad skole er den første passivhusskolen i Grenland og rommer en barneskole med 400 elever, samt ...

Nye Nykrohnborg

Bygget består av rehabilitering av et eksisterende skolebygg og et nybygg. Det har blitt plass til ...

Grønmyr Barnehage Skogstunet

Skogstunet barnehage på Askøy er bygget på naturtomtens premisser. Den direkte adkomsten fra hver av...

Idrettsparken boliger

Prosjektet ble gjennomført som et utviklingsprosjekt for økt bruk av massivtre i boliger, i regi av ...

Husabøryggen medical homes

A building complex with 24 living units especially adapted for psychiatry were completed on Hundvåg ...

Bellona headquarters, Oslo

The main office of the Bellona Foundation in the Vulkan area in Oslo has a characteristic south faca...

Hatlane omsorgssenter

Hatlane Omsorgssenter er landets første sykehjem bygd etter passivhusstandard, og det første passivh...

Drammen sykkelhotell

En ny, moderne og brukervennlig sykkelparkering er plassert i førsteetasje av et eksisterende bygg v...

Stavanger kultur- og katedralskole, Bjergsted

Stavanger kulturskole og Stavanger katedralskole avdeling Bjergsted er vinner av Statens byggeskikkp...

Fagerenga Trias

Fagerenga Trias I består av to lavenergibygg med i alt 75 leiligheter i Fagerenga boligområde, belig...

Kirkeringen 20 & 22

I et eksisterende boligområde på Heimdal utenfor Trondheim er det bygget to små boligblokker med 13 ...

Norconsult hovedkontor

Norconsult AS gjennomførte i 2010 omfattende energieffektiviseringstiltak på sitt eksisterende hoved...

Slippen kontorbygg

“Slippen” er et kontorbygg for utleie som er bygget av Porsgrunn Næringspark AS ved Kulltangenbrua i...

Sluppenveien 17A

Sluppenveien 17A er første byggetrinn i en serie av nye bygg som man ønsker å realisere i Sluppen Næ...

Voss kulturhus

Voss kulturhus er et regionalt flerbrukshus utformet som en arena for kultur og kulturformidling med...

Nullenergihuset i Froland

Ved Mårvann i Froland, Aust-Agder, ble Norges første nullenergihus ferdigstilt i 2012. Boligen er by...

Borkeplassen

To bygårder brant i 2007 til grunnen i Trondheim sentrum. Nordre gate 11 og Dronningens gate 14 var ...

Massivlust produksjonslokaler

FV2 er et nytt produksjonslokale for massivtreelementer i Sogn og Fjordane. Prosjektet har utgangspu...

Zitty

Urban boligbygging med modulbasert trebyggeri og effektiv logistikk i Drammen. Boligblokkene består ...

VM-paviljongen

Etter ski-VM i Oslo i 2011 ble VM-paviljongen demontert og flyttet til Majorstua der hele bygningen ...

Ungdomsboliger Hokksund

Øvre Eiker kommune hadde som mål å utvikle ungdomsboliger hvor miljø og bærekraft var i fokus, baser...

Woody35

Woody 35 er den første prototypen i et arkitekttegnet hyttekonsept som består av en liten familiehyt...

Myhrerenga Borettslag

I Myhrerenga Borettslag på Skedsmo fra 1968 er det gjennomført en omfattende og nødvendig fasadereha...

2020 park - Bygg 1

På en gammel bryggeritomt på Forus sør for Stavanger står det første byggetrinnet av en ny miljøvenn...

Foss videregående skole

Ved Foss videregående skole er det bevaringsverdige skolebygget som ble tegnet i 1900 nylig oppgrade...

Miljøforskningssenteret CIENS

I det samlokaliserte CIENS-bygget i Forskningsparken på Blindern (Oslo), har byggets egen miljøprofi...

Gjerdrum ungdomsskole

Gjerdrum ungdomsskole mottok i 2010 Statens byggeskikkpris. I begrunnelsen ble det fremhevet at bygn...

Halden fengsel

Halden fengsel er universelt utformet og representerer en ny modell i nordisk sammenheng. Det er båd...

Knarvik barnehage

Knarvik barnehage er tilpasset det omkringliggende landskap samtidig som bevegelsen i og rundt bygni...

Landskapsanlegg på Kirkenes skoler

Tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt, entreprenør og brukere tidlig i prosessen med nye...

Juvflye - Klimapark 2469

I Klimapark 2469 i Jotunheimen er det anlagt en 1,1 km lang universelt utformet gangbane som tilgjen...

REMA 1000 Kroppanmarka

Rema 1000, Kroppanmarka i Trondheim åpnet 15 august 2013. Den nye forretningen fungerer som et forbi...

Toppen

På toppen av Sirkus Shopping på Lade i Trondheim er det bygget tre boligblokker med passivhusstandar...

Brinken terrasse

Brinken terrasse er et interessant boligprosjekt i norsk sammenheng med individuelt tilpassede leili...

Brueland barnehage

Barnehageutvidelse med fokus på materialbruk, energiforbruk og universell utforming. Prosjektet var ...

Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Verdalsøra barne- og ungdomsskole er utviklet som en del av kommunes satsning innen universell utfor...

Kontorbygget "Troll"

I Jåttåvågen sør for Stavanger utvikles en ny bydel med miljøfokus. Bydelens flaggskip er kontorbygg...

Vålandshaugen kindergarten

New kindergarten at Våland in Stavanger with passive house standard, zoning and large extent of envi...

Gvepseborg Restaurant

Gvepseborg Restaurant er et ambisiøst prosjekt der arkitektur, energi, materialbruk og miljø er form...

Svartlamoen - bærekraftige ungdomsboliger

Da boligene på Svartlamoen ble bygget, var det med sine 5 etasjer Norges høyeste massivtrehus. Bygni...

Røa Miljøboliger

En eksisterende enebolig på en villatomt vest i Oslo ble ombygget til et fireetasjers leilighetsbygg...

Nardo skole og barnehage

Nardo skole og barnehage er bygget med trematerialer både i bærekonstruksjoner, utvendig kledning og...

Søreide skole

Nye Søreide barneskole i Bergen med flerbrukshall er bygget med passivhusstandard og tre som hovedma...

Powerhouse Kjørbo, Bærum

Powerhouse Kjørbo is the world´s first rehabilitated office building that produces more energy than ...

Rådhuskvartalet i Kristiansand

Rådhuskvartalet i Kristiansand omfatter oppføring av nybygg for sammenbygging av ett kvartal, samt r...

Nord-Østerdal videregående skole

Med sin plassering i det tradisjonsrike trefylket Hedmark, har en utstrakt bruk av tre både i konstr...

Hjertnespromenaden 5

«Wenche Foss Sentrene» er etablert for å tilby bofellesskap med omsorg, trygghet og aktiviteter. Vis...

Grønneviksøren Studentboliger

SiB’s studentboliger rett utenfor Bergen sentrum er et eksempel på et spennende og modig modulbygger...

Marialunden

Marialunden is the project of 10 single row-houses located at Godeset south of Stavanger. The ambiti...

Jåtten East B7

April arkitekter won Europan 7 with their project at Jåtten Øst in Stavanger. In cooperation with No...

D36 - Green House

Dælenggata 36 er et eksempel på byreparasjon i praksis, hvor et av byens mange uutnyttede restareale...

Tre Taarn - Rundeskogen

Tre Taarn er et boligprosjekt i Sandnes utformet med en kompakt og stedstilpasset form, hvor fokuset...

Andrea Arntzens hus

I forbindelse med utvidelsen av Høgskolen i Oslo og Akershus ble Rikshospitalets gamle patologibygg ...

Bok & Blueshuset

Bok & Blueshuset i Notodden er plassert i byens gamle industriområde og samler flere av byens kultur...

Hamar kulturhus

Ved å åpne seg ut mot Stortorvet bidrar det det nye kulturhuset på Hamar til å forsterke torgets tra...

Gjensidige hovedkontor og NSB hovedkontor

Sentralt i Oslo har Rom Eiendom bygget to nærmest identiske kontorbygg som deler adkomst og inngang ...

Heisprosjektet i Årdal

Borettslagene i Årdal består i hovedsak av eldre blokker. Alle blokkene har tre etasjer og er bygd i...

Bjørnsletta School, Oslo

This new elementary and middle school achieves passive house standard and scores highly on environme...

Høgskolen i Bergen - Kronstad

Høgskolen i Bergen sine nye lokaler på Kronstad i Bergen, samler for første gang skolen i én bygning...

Foyer Bodø

Foyer Bodø er et nytt botilbud for ungdommer i sårbare overganger. Her får ungdom en trygg bolig og ...

Naturhuset i Gildeskål

Familien Hjertefølger har bygd et svært spesielt hus av leire og halm (cob) inni en glassklokke på S...

Økern Nursing Home, Oslo

The newest part of Økern Nursing Home, a four-storey block with underground parking, has been rehabi...

Frydenhaug School, Drammen

A solar thermal system and drilled wells with seasonal re-stocking will reduce the need for delivere...

Oppgradering av Domus Bardu

Prosjektet «E-kutt i Coop» har som mål å redusere energiforbruket med 38 GWh – tilsvarende energifor...

Stasjonsfjellet School, Oslo

Stasjonsfjellet School in Groruddalen in Oslo will be one of the country´s first schools rehabilitat...

Lærernes Hus - Utdanningsforbundets konferansesenter

Lærernes hus, også kalt "Smykkeskrinet" er tildelt A. C. Houens fonds diplom i 2014 for fremragende ...

Grieghallen

Grieghallen ble i 2014 tildelt A.C. Houens fonds diplom for fremragende selvstendig og arkitektonisk...

Trollstigen - Vandring og utsiktspunkt

Trollstigplatået som ligger på toppen av Trollstigen, er en del av Nasjonale turistveger. Vandring o...

Militært treningsanlegg, Haakonsvern

Militært treningsanlegg på Haakonsvern ble i 2014 tildelt A.C. Houens fonds diplom for fremragende s...

Nationaltheatret stasjon - oppgang vest

Nationaltheatret stasjon - oppgang vest ble i 2014 tildelt A.C. Houens fonds diplom for fremragende ...

Tromsdalen kirke - Ishavskatedralen

Tromsdalen kirke - Ishavskatedralen ble i 2014 tildelt A.C. Houens fonds diplom for fremragende selv...

Kunnskapssenteret - St. Olavs hospital

Bygget som huser sykehus og universitetsfunksjoner oppfyller passivhusstandarden, og kutter mer enn ...

Nattlandsveien 157

Nattlandsveien 157 i Bergen er en arealeffektiv, prefabrikert tomannsbolig med fokus på gode bokvali...

Sandstuveien 68

Med dette kontorbygget har Lund Hagem Arkitekter latt bygningens konkrete arkitektur fange opp prosj...

Øksnevad videregående skole

På Øksnevad videregående skole på Jæren er deler av eksisterende konstruksjon gjenbrukt i et nytt og...

Bicycle park in Oslo

Mobile cycling track you can borrow all over Oslo. To establish bicycle parks will give children exi...

Inspiria Science Center

INSPIRIA Science Center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg. Bygget...

Nedregate kulturdistrikt

I det nye kulturkvartalet langs Akerselva har intensjonen vært å skape en ny arkitektur innenfor ska...

Fornebu S

Nye Fornebu S er det første kjøpesentret i verden som har oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM-NOR O...

Rabothytta

Nord-Norges høyst beliggende turisthytte er gjennomført som et resultat av lokalt engasjement og sto...

The Edge

Tromsøs nye hotell, The Edge, ligger helt nede ved vannkanten med byens berømte restaurant Skarven s...

Tangenten

Nesoddens nye kommunesenter er en passivhusklassifisert bygningstruktur som på drøyt 11.000 kvadratm...

Stenbråtlia

I Stenbråtlia på Mortensrud i Oslo er det høsten 2014 ferdigstilt et byggefelt med 34 boliger, alle ...

Veitvet school, Oslo

Veitvet School is part of a planned culture and environmental street along Veitvetveien. The schoo...

Granstangen School, Oslo

Furuset is Oslo city council´s pilot area for climate-friendly city development. The new Granstangen...

Våler kirke

Nye Våler kirke er utformet ut fra en bred forståelse av bærekraftbegrepet, der både lavt energiforb...

Enebolig Bøe/Møller

Enebolig Bøe/Møller er utformet med en enkel geometrisk plan. Innenfor sekkeskurte diafragmavegger i...

Førde rådhus

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Havstein kirkegård

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Kommunale boliger Træna

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Munkedamsveien 62

På Filipstad i Oslo, mellom jernbanelinjene og hageanlegget som omkranser den gamle boligen for NSBs...

Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur

Nominert til Arkitekturprisen 2015

SALT

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Sommerhus i Storfjord

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Stavanger konserthus

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Østbanehallen

Nominert til Arkitekturprisen 2015

Stormen

Kulturhuset Stormen, med konsertsal og bibliotek, har tilført Bodø kvaliteter både i form av sine fu...

Trollveien 42

På Nesodden har arkitektene Heidrun og Michael Lommertz bygget et hus til seg og sin familie. Huset ...

Skogsvilla - Dikehaugen 12

Skogsvillaen er ment som et innspill til byggebransjen for å vise at det går an å bygge sunne, gode ...

Knarvik kirke

Knarvik Kirke ligger på en kupert tomt med utsikt over fjordlandskapet ved Osterfjorden i Nord-Horda...

ZEB Plusshus Larvik

ZEB er et samarbeid mellom flere offentlige og private aktører, med mål om å skape nullutslippsbygg....

Fredrik Selmers vei 4, Oslo

Fredrik Selmers vei 4 is an example that rehabilitating a building is cost-effective, also when seen...

Grensesvingen 7, Oslo

The rehabilitation of this office building from the 1980´s can halve greenhouse gas emissions throug...

Trans´matorn bicycle park in Asker

Trans´matorn bicycle park is located in the centre of Heggedal and is an active and visible example ...

Østensjøveien 27, Oslo

Østensjøveien 27 is built as a passive house and was designed with an emphasis on climate-friendly b...

Lislebyhallen

Lislebyhallen er et pilotprosjekt i Framtidens Bygg med målsetning om halvering av CO2 avtrykket i f...

Åsveien skole

Gjennom en god planleggingsprosess og tett dialog mellom byggherre, prosjekterende og totalentrepren...

Lerkendal Hotell

Høye miljøambisjoner er oppnådd gjennom en kombinasjon av god planlegging, bygningsmessige tiltak, t...

Haukåsen barnehage

I dette prosjektet har arkitekten lagt vekt på å utvikle gode og varierte rom, både inne og ute. Pro...

Enebolig Sundgaard/Jøranli

Eneboligen er spesielt tilpasset for å ta for seg behovene til familiens handikappede barn. Fokuset ...

Aarhønehytta

Da linjeforeningen for studentene ved linjen for Bygg- og miljøteknikk ved NTNU – ”Aarhønen” skulle...

Kongens gate 1

Anlegget, som er en av Oslos eldste bygninger, ble møysommelig vurdert og analysert før det omfatten...

Enebolig Aas

Den kompakte eneboligen er etablert i en krevende terrengsituasjon med en bratt skråning i hagen til...

Nye Mesterfjellet skole

På Mesterfjellet skole har arkitekten prøvd å kombinere nåtidig pedagogikk, lavt energiforbruk og et...

Treet

I 2015 ble Treet i Bergen reist og tok med det ledelsen som verdens høyeste trehus. Huset er 14 etas...

Sørenga Sjøbad

Oslo har fått et nytt sjøbad med badestrand og store rekreasjonsarealer på en flytende park helt ytt...

Bergsliens gate 12, Oslo

Bergsliens gate 12b-c is a housing project rehabilitated according to antiquarian principles and by ...

Viewpoint Snøhetta / Tverrfjellhytta

Betydelig vekt er lagt på kvalitet og holdbarhet av materialer for å tåle det tøffe klimaet på Tverr...

Enebolig Sømme

En god og kompakt enebolig hvor tomtens eksisterende kvaliteter blir utnyttet til fulle.

Fossehuset, Atnbrufossen Vannbruksmuseum

Området rundt Atnbrufossen, er et av de mest verneverdige kulturlandskapene i Hedmark. I forbindelse...

Rykkinn School, Bærum

The passive house school Rykkinn has good daylight conditions in all rooms, and a variety of outdoor...

Sentralen

Kontrasten mellom det rustikke og det forfinede har skapt en egenartet atmosfære i Oslos nye storstu...

Jonsvollskvartalet

På en relativt komplisert tomt i Bergen sentrum står ett finansbygg med fokus på arbeidsplasser med ...

Ammerudgymmen

Ammerudgymmen har blitt til som et direkte resultat av brukermedvirkningsprosessen Områdeløft Ammeru...

Kvernaland omsorgssenter

I landlige omgivelser ved innsjøen «Stemmen» mellom Bryne og Sandnes, en liten halvtime sør for Stav...

Øvre Forsland kraftverk

Øvre Forsland Kraftverk er et mellomstort vannkraftverk. Det er lokalisert i Leirfjord Kommune, ca 1...

Studentboliger Sørhauggata

Med kompakt bygningskropp i massivtre, og arealeffektive hybler, er studentboligene i Sørhauggata i ...

Christian Krohgs gate 39

I Christian Krohgs gate 39 er en vanskelig tomt utnyttet på en god måte, med smale bygningsvolum, my...

Garderobehus Solvik

Ytterst på Malmøya, i naturskjønne omgivelser, ligger Solvik Camping. Et nytt servicebygg er omtenks...

OUS Mortensrud

På OUS Mortensrud har man jobbet for å skape en romslig trygghet for pasienten, både inne og ute. Tr...

Visund - nytt administrasjonsbygg for FLO

Det nye administrasjonsbygget til FLO på Haakonsvern er beregnet til å spare 95% av driftsenergien i...

Stjernehus Borettslag - oppgradering

«Sørlandets kaldeste borettslag» gjennomfører en rehabilitering og energieffektivisering av et 11 et...

Østre Hageby

Grønt, universelt utformet og sentrumsnært rekkehusanlegg i Stavanger som skal være et satsningsområ...

Holmen indoor Swimming Pool, Asker

By combining technical solutions Asker has built the swimming pool facilities of the future. Holmen...

Kistefossdammen Kindergarten, Asker

Plushouse kindergarten near the newly developed centre of Heggedal, Asker.

Kuben — Aust-Agder museum og arkiv

Kuben — Aust-Agder museum og arkiv er et resultat av en 1.premie i en invitert plan- og designkonkur...

Avinor Oslo lufthavn - T2

Utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen representerer en videreutvikling av norsk byggeskikk, med uts...

Brynseng School, Oslo

Brynseng school has a 1000 m² building integrated solar facade, and is Oslo’s first ‘almost zero-ene...

Ulsholtveien 31, Oslo

In Ulsholtveien 31 the developer Stiftelsen Betanien has built low carbon first-home residences. Uls...

Remmen studentby

Studentsamskipnaden i Østfold ønsket seg en miljøvennlig og fremtidsrettet byggning når de skulle st...

Abels Hus

Abels Hus er et kontorbygg med fleksible løsninger som tåler ombygging over tid ved bruk av prefabri...

Zander Kaaes gate 7, Bergen stasjon Østsiden

På en lang og smal tomt mellom Bergen jernbanestasjon og Zander Kaaes gate er det oppført et kontorb...

Veritas 3

Målsettingen for Veritas 3 var å skape et funksjonelt, miljøvennelig og økonomisk fornuftig nybygg m...

Haughuset

Et hus utformet med tanke på det omkringliggende åkerlandskapet, en historisk setting og termiske eg...

Kringsjå student village, Oslo

The expansion of the Kringsjå student village in Oslo is underway. The first building phase was comp...

Eiganes skole og École francais

Et godt læringsmiljø med nok dagslys, et sunt inneklima og en arkitektur som møter barna på deres pr...

Media City Bergen

Skandinavias første medieklynge forener miljøambisjoner med arkitektoniske ambisjoner i transformasj...

Arkivenes Hus

Et kultur- og forskningssenter i Innovasjonspark Stavanger sertifisert med BREEAM-NOR Excellent for ...

SEOPP Bergen

Energioppgradering av enebolig fra 70-tallet i Bergen som en del av forskningsprosjektet SEOPP – sys...

SEOPP Oslo

Energioppgradering av enebolig fra 60-tallet i Oslo som en del av forskningsprosjektet SEOPP – syste...

Nordahl Grieg videregående skole

Nordahl Grieg videregående skole er en moderne og fremtidsrettet skole der det er lagt vekt på sikre...

Stovnertårnet

Universelt utformet vandring blant tretoppene på Stovner i Oslo

Spetalen skole

Spetalen skole er en ny barneskole på Saltnes i Råde. Skolen består av en ombygging av eksisterende ...

Kongsgårdmoen skole

Kongsgårdmoen barneskole viser at passivhus kan ha en kompleks form, varierte rom og gode materialkv...

Ullevål Tårn

Arkitekturen i Ullevål Tårn er inspirert av de høyreiste aske- og lønnetrærne i nærområdet, og er de...

Hegg skole og kulturscene

Hegg skole i Lier er et prosjekt som viser at store ambisjoner om arkitektur, miljø og byutvikling f...

Justvik skole

Passivhusskole med plass til 260 elever. Skolen er et OPS-prosjekt. (Offentlig-privat samarbeid). De...

Powerhouse skole i Drøbak

Drøbak Montessori Ungdomsskole er det første skolebygget, og det første nybygget, som oppfyller Powe...

Skage barnehage

Landets første svanemerkede barnehage i Overhalla i Nord-Trøndelag, produserer egen strøm, har lavt ...

Skjervet - rasteplass og tilrettelagt naturvandring.

Kom tett på naturen i dette prisbelønnede prosjektet, som også har tilrettelagt for stier og naturva...

Bråtenallèen barnehage

Et av Norges mest moderne og miljøvennlige bygg. Plusshusbarnehage med solceller på tak og to vegger...

Skjermbilde 2013-05-02 kl. 13.09.00