Flere søkemuligheter

Boligfortettingsprosjekt i Oslo med høy arkitektonisk kvalitet

Publisert av: Iselin Ekman / NAL Sist oppdatert 03.07.2017

Dælenggata 36 er et eksempel på byreparasjon i praksis, hvor et av byens mange uutnyttede restarealerer er forvandlet til et boligprosjekt med høy arkitektonisk kvalitet.

Korte fakta

  • Arkitekt: Element arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Annett Sturk
  • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
  • Prosjektperiode: 2013
  • Arealforbruk: 1380 m2 (oppvarmet BRA)
  • Kostnader: 36 MNOK inkl mva
  • Utmerkelser: Arkitekturprisen , Årets bygg

Prosjektbeskrivelse

D36 – Green House ligger i og langs et parkdrag mellom Torshovdalen i nord og Sofienbergparken i sør. Tomten ligger i Dælenggata inntil en gammel branngavl og var et resultat av et restareal som ingen benyttet seg av. Bygningsvolumet er plassert slik at det skaper en avslutning på et uferdig kvartal og er et eksempel på et fortettingsprosjekt hvor potensialet i trange og håpløse tomter i byen utnyttes i praksis.

Byggets grunnflate er på kun 9,8x24 m og består av 21 leiligheter fordelt på 6 etasjer, samt kjeller med innendørs parkering. Leilighetene er fra 29 til 82 m2 med en netto romhøyde på 2,7, noe som er 30 cm høyere enn normal standard.

Taket er beboernes hage og består av et 50 cm tykt jordlag beplantet som en gammeldags frukthage med gress, frukttrær og bærbusker. Takhagen er delt inn i fire offentlige soner med langbord, lounge, frokostplass, grill, daybed og utedusj, i tillegg til ti private parseller på 7,5 m2 hver hvor beboerne har mulighet til å dyrke sin egen mat.

På bakkeplan er bygget omkranset av en treplatting med benker og beplantning som både gir sittemuligheter til byens borgere og samtidig nødvendig skjerming for leilighetene i 1. etasje.

Som en reaksjon på manglende fasaderelieff i dagens boligprosjekter tok Element initiativ til å designe et nytt og egenutviklet fasadesystem. For å lykkes med denne strategien ble det inngått et samarbeid med Modum Glassindustri og Uppe for leveranse og montering av kunstfasaden i sin helhet. Fasadene består av en kombinasjon av inntrukne balkonger og franske balkonger med egne fuglekasser til byens fugler. Alle glassverk er integrert som en del av kunstfasaden og gir hver leilighet en egen identitet hvor skygger fra kunsten treffer gulv og vegger i boligen. Gjennom 1:1 tester og kartlegging av grønnfarger i Oslos bygårder, ble fargenyansen på glasset endelig besluttet; et forsøk på en tidløs og rolig grønnfarge som spiller på lag med trærne i parken og eksisterende nabobebyggelse.

Fellesrommene har en industriell karakter, og trapperommet domineres av en knallgul heis som binder huset sammen vertikalt.

Bygningsvolumets fasade strekker seg rundt byggets fire sider, noe som har gjort det mulig å skape veldig effektive leilighetsplaner. Leilighetene varierer i størrelse, fra toroms på 30 m2, treroms på 52 m2 og fireroms på 74 m2. På grunn av fasadesystemet har bygget ingen tradisjonelle vinduer, men kun franske balkonger med innadslående dører. Det vil si at alle rom i leilighetene har balkong.

D36 er et av åtte nominerte bygg til Statens byggeskikkpris 2014.

Økonomi

Totale byggekostnader, inkl. mva: 36 millioner kroner

Konstruksjon og materialbruk

Byggets konstruksjon består av plasstøpte betongelementer hvor en stor del av føringene er lagt inn i selve konstruksjonen.

Fasaden er bygget opp av en indre, grønn aluminiumshud som beskytter vindsperren. Utenpå dette ligger det et system bestående av flere lag med glass, i alt ca. 800 ulike felt i samme format. Det er benyttet klart glass med keramisk print, hvor fargen er herdet ned i glasset. Denne prosessen gjør fasaden bestandig for vær og vind, og ytre påvirkning som forurensing.

Universell utforming

D36 er prosjektert etter TEK 07 og tilhørende krav til universell utforming. Besøksstandard ble lagt til grunn i prosjekteringen. Det er i tillegg planlagt for at leilighetene lett skal kunne bygges om ved behov.

Det er trinnfri adkomst fra Dælenggata og heisen er sentralt plassert i bygget. Alle plan inkludert takhagen er tilgjengelig for rullestolbrukere. I forbindelse med næringsarealet i 1. etasje er det etablert en HC-WC.

Bygget og leilighetene har en klar organisering og er lett å orientere seg i. Bruk av kontrastfarger i trappetrinn, heis- og trapperom er, sammen med de grønne glassrekkverkene foran alle franske balkonger og balkonger, elementer som styrker den universelle utformingen i forhold til orienteringsevne. I tillegg er etasjenummer tydelig markert på hvert repos. Det er to håndløpere i hovedtrappen.

Lydslusene i forbindelse med hver leilighet sikrer et godt miljø i forhold til støy fra trapperom.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1380 m2 (oppvarmet BRA)
Bruttoareal (BTA): 1730 m²
Oppvarmet bruksareal: 1380 m²
Glassandel av bruksareal: 25,5 %

ENERGI

Energiforbruk: Levert energi: 111 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg
Beregnet levert energi: 111 kWh/m²/år (NS3031)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,16 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,12 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,17 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 1,1 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,06 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 1,5 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 2 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 80 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 36 MNOK inkl mva

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Dælenggata 36
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2013
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Boligområder/ boliganlegg
Forskriftsnivå: TEK-07
Bygningskategori (TEK): Boligblokk
Utmerkelser: Arkitekturprisen , Årets bygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Infill AS
Arkitekt: Element arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Interiørarkitekt: Annett Sturk
Prosjektledelse (PL): Infill AS | Eide entreprenør AS (Årnes)
Rådgivere: Sweco Norge AS (RIB) | ÅF - Consult AS (RIV) | Gardermoen Elektro AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIBr)
Hovedentreprenør: Eide entreprenør AS (Årnes)
Viktige miljøprodukter: Modum Glassindustri AS (fasadeglass), Uppe Ltd. (montering vinduer i næringsdel og kunstfasade)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Dælenggata 36, Byggeindustrien (byg.no), 28.10.2013
D36 - søknad til Statens byggeskikkpris

Publisert av Norske Arkitekters Landsforbund