Konkurransens vinner - Motto: «Vi møtes på kanten» av Urban Power Aps, København

Danske Urban power vant i Ski

Tekst Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 13.06.2019
Under en prisseremoni i Ski Rådhus 13.juni ble resultatet av den åpne plan- og designkonkurransen om "Nedre torg, Ski" offentliggjort. En enstemming jury har kåret motto «Vi møtes på kanten» til konkurransens vinner.

Image 

Fra premeutdelingen i Ski rådhus 13. juni. På bildet fra venstre: Arne Cermak Nielsen, Rune Veile og Sara Buhl Bjelke fra danske Urban power. Ordfører i Ski Hanne Opdan. Foto: NAL.

 

Om vinnerprosjektet «Vi møtes på kanten» sier juryen:

«Vi møtes på kanten» utpekes som konkurransens vinner bl.a for sin klare tanke om et veldefinert, fint soneinndelt og godt programmert torg med et robust konsept som tåler bearbeiding uten at konseptet forringes. Prosjektet har et overbevisende hovedgrep for vegetasjon, sitteplasser, åpne soner og et konsept som ytterligere kan tilpasses dagens situasjon uten å bli svekket.

“Vi møtes på kanten” legger til rette for å skape gode forbindelser til byen rundt seg og knytter nedre torg sammen med bebyggelsen rundt, Idrettsveien og øvre torg på en overbevisende måte. Juryen tror konseptet og den foreslåtte utformingen vil virke positivt for livet på nedre torg, men også for Ski sentrum som vil få et etterlengtet nytt og grønt byrom. Grepet vil kunne skape en ny bevissthet om både torget og Ski og bidra til å knytte sentrum mer sammen. «Vi møtes på kanten» har et grep som konsentrerer energien inn mot et samlet nedre torg, noe juryen mener er viktig for å kunne lykkes med å skape byliv på plassen.

Juryen mener at «Vi møtes på kanten» har besvart kriterierne i konkurranseprogrammet og evalueringskriteriene på en god måte, har det beste og tydeligste hovedgrepet, og presenterer det beste utgangspunktet for en videreføring og videreutvikling av prosjektet.

Prosjekt «Vi møtes på kanten» blir av juryen ansett som det beste utgangspunktet for å skape et godt prosjekt på nedre torg og kåres til konkurransens vinner.

00_Konkurransens vinner_30_VI MØTES PÅ KANTEN-2 lekeplassen00_Konkurransens vinner_30_VI MØTES PÅ KANTEN-2 lekeplassen 

1. PREMIE, 600.000 NOK:
Konkurransens vinner «Vi møtes på kanten» tegnet av Urban Power Aps, København

 02_BYTORGET_FRA PARKERINGSPLASS TIL REKREATIVT TORG_Side_102_BYTORGET_FRA PARKERINGSPLASS TIL REKREATIVT TORG_Side_1 

2. PREMIE, 400.000 NOK:
Motto: «Bytorget, fra parkeringsplass til rekreativt torg»
Arkitema Architects, Oslo

 13_Veifar_Side_113_Veifar_Side_1

INNKJØP, 100.000 NOK:
Motto: «Veifar»
KOHT Arkitekter AS, Oslo 

19_ORIGO_Side_319_ORIGO_Side_3 

INNKJØP, 100.000 NOK:
Motto: «Origo»
MARELD Landskapsarkitekter AB, Gøteborg
Kjellgren Kaminsky Architecture, Gøteborg

22_URBAN OASE_Side_122_URBAN OASE_Side_1

INNKJØP, 100.000 NOK:
Motto: «Urban Oase»
NATOWA, Oslo / Tokyo
Austigard Arkitektur AS, Oslo

20_Kvadratet_Side_120_Kvadratet_Side_1 

INNKJØP, 100.000 NOK:

Motto: «Kvadratet»
Mork Ulnes Architects, Oslo

27_NYE SKI TORG-DET BLÅGRØNNE BYHJERTET I SKI_171827_Side_527_NYE SKI TORG-DET BLÅGRØNNE BYHJERTET I SKI_171827_Side_5 

INNKJØP, 100.000 NOK:
Motto: «171827»
Skala Arkitekter AS, Oslo

Gjennomføring av konkurransen

Konkurransen ble kunngjort og gjennomført som en åpen Plan- og designkonkurransen i henhold til bestemmelsene i lov om offentlige anskaffelser (LOA) og tilhørende forskrift om offentlige anskaffelser, (FOA), Anskaffelsesforskriften, Del V, kapittel 31. NAL har bistått Ski kommune i gjennomføringen av konurransen og har oppnevne arkitekter til juryen. Hele 32 konkurranseutkast ble levert inn og vurdert av juryen.

Juryen hadde følgende sammensettning:

  • Hanne Opdan Juryleder, Ordfører
  • Unni Charlotte Hestad Prosjektleder/arkitekt
  • Harpa Stefansdottir Sivilarkitekt, NMBU Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for by- og regionplanlegging
  • Stian Ulvøy Representant fra næringslivet
  • Dagfinn Sagen Sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
  • Andreas Nypan Landskapsarkitekt MNLA, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund
  • Gisle Nataas Arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund, jurysekretær.

Juryens rapport

Last ned og les juryens kritikk og begrunnelse i

NAK nr 510 Åpen plan- og designkonkurranse "Nedre torg, Ski"

 

NAK 510 Nedre torg, Ski forsideNAK 510 Nedre torg, Ski forside