Debatt: Boligkvalitet

  Sist oppdatert 25.04.2019
Oslo Arkitektforening inviterer til det første i en serie av tre møter med boligen som tema. I dette første møte vil vi fokusere på kvalitetene i selve boligen. 30 April kl 18:00 i Arkitektenes Hus

Hva slags kvaliteter ønsker vi å oppnå men planløsning, lys, utsikt, materialer og rom ? – hva slags leilligheter er det vi bygger og er det de riktige leilighetene for de som skal bo i dem ? Hva er det som gjør at mange oppfatter kvaliteten som lav – og hvilke gode prosjekter er under utvikling nå? I møtene som kommer vil vi utvide diskusjonen til å handle om uterom, fellesskap og det mer overordnede nivået men i dette første arrangementet ønsker vi å fokusere på den enkelte boligen og livet i den.

R21 Arkitekter og Element Arkitekter og LPO arkitekter vil vise egne arbeider og komme med innspill til samtalen.

Deltagere:

Martin Smedsrud, R21 Arkitekter

Cathrine Vigander, Element Arkitekter

Bente Kleven, LPO Arkitekter

Ketil Moe, Forfatter av boken Hva er en god bolig?

R21 Arkitekter har de siste årene markert seg med en rekke ambisiøse boligprosjekter i Oslo. De har vunnet Oslo Arkitektforenings arkitekturpris for sine boligprosjekter og vært nominert til Oslo Bys Arkitekturpris for en rekke av sine prosjekter.

Element arkitekter har tegnet flere mindre og mellomstore boligprosjekter i Oslo og er blant annet kjent for boligprosjektet i Dælenenggata 36. De har også markert seg tydelig i debatten om bokvalitet blant annet gjennom initiativet for økt takhøyde i norske boliger. Element arkiteker har vunnet en rekke priser for sine prosjekter blant annet Oslo Arkitektforenings arkitekturpris og Oslo Bys Arkitekturpris.

 LPO Arkitekter er at av Oslo største arkitektkontor med nærmere 100 ansatte og en kollektiv eierskapsmodell som fører til at de har nesten like mange partnere. Kontoret ble startet etter seieren i Vaterlandkonkurransen i 1983 og har siden etablert seg som et viktig fagmiljø i Oslo med prosjekter i mange ulike skalaer. De har vunnet Statens byggeskikkspris, Oslo Bys Arktiekturpris, Murprisen og Betongprisen blant annet. Bente Kleven er kontorets første ansatte og partner. Hun er professor på AHO der hun spesielt har engasjert seg i undervisning i boligprosjektering.

Ketil Moe er tidligere president i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og har lang erfaring fra prosjektering av boliger som ansatt og partner i store norske arkitektkontor. Sammen med Johan-Ditlef Martens ga han i 2018 ut boken «Hva er en god Bolig?» om boligens utvikling i norge fra 1650 til 2017.

 

Flere deltagere presenteres fortløpende

 

30 April kl 18:00 i Arkitektenes Hus