Ruari Glynn

Digital arkitektur i Koronaens tid

  Sist oppdatert 04.02.2021
Torsdag 11. februar inviterer Agder arkitektforening til et møte om arkitektur og teknologi i koronaens tid. Hvordan har pandemien påvirket arkitektens rolle og de måtene vi jobber på? Hvilke verktøy og arbeidsmetoder ser vi konturene av? I lys av de skiftende restriksjonene legger vi dette møtet til en digital plattform. Det oppfordres til at mindre grupper møtes i hver by eller hjemmefra.

Program:

kl 18.00-18.30 Mingling og testing av det digitale møtelokalet.

 

18:30-19:00 Foredrag og introduksjon til fremtidens virtuelle arkitektur. Ruairi Glynn Arkitekt Phd og leder av Interactive Architecture lab ved The Bartlett, UCL London) Interactive Architecture lab

 

Ruairi glynn 

Ruairi Glynn

 

Ruairi glynn 2

Ruairi Glynn

 

 

19:00-19:30 Foredrag om arkitektur og automasjon. Gilles Retsin arkitekt og leder ved M.Arch Architectural Design (ved The Bartlett, UCL London). 

 

Gilles retsin

Gilles Retsin

 

Gilles

Gilles Retsin

 

19:30-20:00 Foredrag om virtuell arkitektur av Space Popular ved Lara Lesmes & Fredrik Hellberg (London).

 

space-popular

Space Popular

 

SpacePopular_2020_Arquia-Proxima_50_PR-image

Space Popular

 

20:00-20:30 Spørsmål og mingling. Digital utstilling.

 

Kvelden vil holdes i Mozilla Hubs som er et spennende alternativ til de eviglange teamsmøtene. Her kan man logge seg inn og ha en romlig opplevelese av en utstilling eller et møte i nettleseren. Man kan logge seg inn via PC/Mac men også via VR/AR.

For påmelding send e-post til aaf@arkitektur.no

Se også arrangement på Facebook:

https://fb.me/e/JfvmF8q4

Dette blir spennende, vi håper mange vil delta!