Foto: Melissa Hegge

Digital løsningsordning

  Sist oppdatert 19.03.2020
Oslo Arkitektforening utarbeider nå en mulighet for at forelesninger og debatter skal kunne fortsette som planlagt. Dette betyr mulige digitale løsninger med streaming av møter.

Det er viktig for OAF å opprettholde vårprogrammet 2020. Møtene dette semesteret berører utforningen knyttet til det å bo i byen, boligpolitikk og bokvalitet, noe vi ønsker å fortsette å diskutere. OAF jobber nå med å finne alternative løsninger slik at fokuset på å skape en mer bærekraftig boligutvikling blir diskutert, formidlet og kommunisert. 

Vi vil holde våre medlemmer oppdatert på dette i ukene fremover.