Høsten blir både fysisk og digital: I tillegg til tradisjonelle NAL-kurs i salen, vil vi tilby flere digitale kurs.

Digitale kurs i august

  Sist oppdatert 18.06.2020
I tillegg til gratis digitale medlemsseminarer, kommer det tre kurs i august som er tilpasset digitale flater. Her følger litt mer info om kursene, som nå er under produksjon.

Hvordan bli god i arkitektkonkurranser?
Kurset gir deg innsikt i hvordan jurymedlemmer behandler arkitektkonkurranser. Målet er å gi kunnskap og økt forståelse for hva vinnere av arkitektkonkurranser har levert på. Vi får også informasjon om juryprosessen og hvordan det er å være jurymedlem. Fire jurymedlemmer deler sine erfaringer fra konkurransearbeid. Kursholdere er Gisle Nataas, arkitekt MNAL og konkurranseleder i NAL og Kai Reaver, arkitekt MNAL og konkurranserådgiver i NAL.

Hvordan kan et samspillsprosjekt påvirke arkitektens rolle i framtiden?
Arkitekturbedriftene og RIF har nylig gitt ut veilederen «Samspill i bygge- og anleggsbransjen». Dette kurset gir innføring i veilederen og de tre ulike samspillsmodellene - byggherrestyrt samspill, entreprenørstyrt samspill og prosjektallianse. Vi peker på muligheter og utfordringer arkitekter kan møte i et samspillsprosjekt. Kurset har til hensikt å øke forståelsen av hvilke faktorer som er avgjørende for hvordan et prosjekt blir vellykket for alle involverte parter. Foredragsholder er Måns Davidson, arkitekt MNAL og fagrådgiver i NAL.

Hvordan skrive om hus?
Gaute Brochmann, arkitekt MNAL og redaktør for Arkitektur N, gir fem enkle tips som gjør det lettere å få gjennomslag for ideene dine. Kurset er først og fremst for studenter med medlemskap i NAL, og vil være gratis for disse, men vi tror også dette kan være nyttig for alle NALs medlemmer.