Bilde fra konkurranseprogrammet viser området hvor «Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark» skal ligge, sør for Fetsund lenser – ved Glommas bredde.

Digitalt arrangement: Vinneren av Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 07.10.2020
Resultatet av konkurransen offentliggjøres i et åpent digitalt arrangement fredag 9. oktober klokken 11.00

Etter å ha juryert 136 internasjonale bidrag, har juryen nå kåret en vinner. De premierte er kontaktet av Museene i Akershus (MiA). Grunnet Covid-19 vil offentliggjøringen skje digitalt og alle kan følge offentliggjøringen direkte via Museene i Akershus (MiA) sin Facebookside.

Alle de 136 konkurranseforslagene ligger ute i en digital utstilling hvor interesserte kan se forslagene som er kommet inn.

Program for offentliggjøring og premieutdeling - Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark.

11:00-12:15

 Avdelingsdirektør i MiA, Hans Olav Stegarud, ønsker velkommen

 

Fylkesråd for kultur og mangfold i Viken, Tonje Kristensen, og MiA-direktør, Cecilie Øien, introduserer prosjektet, målet med konkurransen og kort om konkurranseoppgaven

 

Gisle Nataas fra Norske arkitekters landsforbund orienterer om konkurransen og juryarbeidet

 

Jurymedlem og sivilarkitekt Øystein Kaul Kartvedt gjennomgår vurderingskriteriene, gir en kort presentasjon av juryens generelle kritikk og resultatet av konkurransen.

12:15-12:30

 Kommentarer og spørsmål fra salen og publikum

Juryens rapport (NAK) blir også publisert kort tid etter at vinneren blir annonsert på konkurransesiden på Arkitektur.no.

Prosjektet Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Museene i Akershus og kommunene Lillestrøm og Rælingen.

Prosjektet skal sørge for videreutvikling av Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Det innebærer oppføring av et nytt bygg som skal inneholde både et nasjonalt fløtingsmuseum og et nasjonalt kompetansesenter for våtmark. Bygget skal ligge litt sør for Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, ved Glommas bredde.