Sand sag og trevare- R21, Foto: Åke E:son Lindman

Digitalt foredrag om ombruk med R21 arkitekter, 6. mai, kl 19.00

Tekst TSW Sist oppdatert 23.04.2021
Hold av datoen 6. mai, kl 19.00! R21 vil holde digitalt foredrag for oss med temaet «Ombruk av eksisterende bebyggelse - bevaring og utvikling»

R21 arkitekter fikk nylig fikk tildelt Sundts premie for transformasjon av Munthes gate 29 og vi er så heldige at de vil holde digitalt foredrag for oss 6. mai. Temaet vil være «Ombruk av eksisterende bebyggelse - bevaring og utvikling».

Munthesgate gate 29- R21, Foto: Åke E:son Lindman

«R21 ser alltid arkitekturen i sammenheng med den sosiale, kulturelle, økonomiske, geografiske og miljømessige konteksten den er en del av. R21 har som mål å se etter potensialet i alle faktorer som påvirker resultatet, og å ikke være forpliktet til noen av dem. Våre prosjekter kan med det gi mere tilbake til klientene, samfunnet og omgivelsene.»

Sand frukt og bær- R21, Foto: Åke E:son Lindman

Hold av datoen! Påmeldingsfrist er tirsdag 4. mai og foredraget vil foregå via teams. Det er ikke nødvendig å ha teams installert på din pc, men det er en fordel.

Meld din interesse på linken nedenfor for å få tilsendt link til foredraget. Link vil sendes ut dagen før.

Foredrag med R21 - Google Skjemaer

Vel møtt!

Mvh
Styret i Vestfold Arkitektforening