Digitalt medlemsmøte: NALs arbeid med ansvarsretten

  Sist oppdatert 03.09.2020
Mandag 7. september kl. 09-10 blir det digitalt medlemsmøte om Norske arkitekters landsforbunds høringssvar om arkitekters ansvarsrett og ordningen med sentral godkjenning.

Gratis for NAL-medlemmer. Møtet foregår på Zoom, men du må logge deg inn på Min Side for å melde deg på.

Byggkvalitetsutvalget la i februar 2020 frem rapporten der de evaluerte ordningen med sentral godkjenning. Mandatet fra KMD ga også utvalget frihet til å vurdere hele systemet med ansvarsrett og tiltaksklasser.

Problemstillingene utvalget behandler er essensielle for både fagets utvikling og arkitektens fremtid. NAL har derfor over lang tid jobbet med et høringssvar i samarbeid med arkitektskolene og de andre arkitektorganisasjonene. Høringssvaret ble levert 1. september. Du finner det her.

I dette digitale medlemsmøtet får du innblikk i NALs innspill til utvalgets arbeid og vårt forslag til et nytt ansvarsrettssystem.

Vi har satt av én time til møtet, og det blir innlegg fra:

  • Gisle Løkken, president i NAL og arkitekt MNAL (innledning og bakgrunn)
  • Kai Reaver, rådgiver i NAL og arkitekt MNAL (utvalgets rapport og anbefalinger)
  • Ellen de Vibe, tidligere byplansjef i Oslo (NALs høringssvar)

Deltakerne kan stille spørsmål på slutten av møtet.

Meld deg på.