Illustrasjon fra konkurranseprogrammet, Begrenset arkitektkonkurranse_OBOS Fornebu 9.4

Disse skal tegne miljøvennlige boliger på Fornebu

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 07.07.2017
OBOS Fornebu har nå valgt ut fire arkitektkontor/arkitektteam som inviteres til å delta på den begrensete arkitektkonkurransen om 700 FutureBuilt-boliger på OBOS delområde 9.4 på Fornebu.

Det kom inn 36 gode og spennende søknader, med totalt 56 kontorer representert innen fristen til den åpne invitasjonen til prekvalifisering. Etter en omfattende utvelgelsesprosess har nå utvelgelseskomiteen kommet frem til de fire arkitektkontor/arkitektteam som inviteres til å delta i selve arkitektkonkurransen.

De fire er:

  • Arkitema Architects AS
  • Dyrvik Arkitekter (hovedsøker) i samarbeid Transborder Studio og Michael Lommertz fra Bollinger + Grohmann.
  • LPO Arkitekter (hovedsøker) i samarbeid med Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, Studio Vatn og Arkitekt MNAL Jørgen Tandberg.
  • Reiulf Ramstad arkitekter AS

 
De 36 søknadene er vurdert ut fra tre kriterier: referanseprosjekter, oppgaveforståelse og kompetanse for tilbudt personell og evalueringskomiteen har plukket ut de fire de mener svarer best på kriteriene. Evalueringskomiteen bestod av Tor Evert Lindeland og Anders Gregersen fra OBOS Fornebu, sivilarkitekt MNAL Jakob Krupka fra OBOS nye Hjem, arkitekt og ingeniør Andreas Kronvall fra Skanska, sivilarkitekt MNAL Stein Stoknes fra FutureBuilt og sivilarkitekt MNAL Henriette Salvesen (oppnevnt av Norske Arkitekters Landsforbund).

Bakgrunnen for arkitektkonkurransen er Bærum kommune diskusjoner om å utvikle Fornebu til en null-utslippsbydel innen 2027. Det er det OBOS følger opp med å legge felt 9.4 i potten. I følge OBOS er målet å utvikle delområde 9.4 til et fremtidsrettet og bærekraftig bolig- og byområde med ca 700 boliger og inntil 5000 m2 med handel, service og tjenestefunksjoner på gateplan. OBOS har svært høye ambisjoner for området både når det gjelder bymiljø, arkitektur og klimagassutslipp. Sentralt for utviklingen av området står klimavennlig byggeri, smarte energiløsninger, grønn mobilitet, urbant landbruk, fellesskapsløsninger og delingsøkonomi. Utviklingen av delområde 9.4 markerer således starten på et skifte i utviklingen av Fornebu. Fra nå av vil det være et betydelig større fokus på en bymessig utvikling med fokus på urbane kvaliteter uten at dette skal gå på bekostning av de allerede etablerte natur -, park- og grøntområdene.

OBOS takker for interessen og arbeidet som ligger bak søknadene. En så bred prekvalifisering har vært svært interessant, og OBOS har gjennom prosessen fått god kjennskap til arkitekterkontorer man tidligere ikke har jobbet med, men som i fremtiden vil være svært aktuelle for andre prosjekter i regi av OBOS.