Bilde fra konkurranseprogrammet. Lund+Slaatto Arkitekters (ved Kjell Lund) «Hamardomen» fra 1998. Foto: ANNO

Domkirkeodden: Viktig melding!

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 19.04.2021
Viktig melding til alle som har meldt sin interesse til konkurransen/ Important message to all who are registered for the competition:

Endring av KGV-link til konkurransens hovedside.
På grunn av en teknisk feil må konkurransesiden i KGV til pågående konkurranse Nytt museumsbygg på Domkirkeodden på Hamar endres til en ny KGV-side. Det er derfor svært viktig at alle arkitekter som har meldt sin interesse i denne konkurransen, klikker seg inn på den nye linken, se under, og melder sin interesse der. Konkurranseprogram og vedlegg er flyttet over til ny side. Det er bare på den nye KGV-siden man vil få oppdateringer underveis i konkurranseperioden, kan laste ned nye vedlegg og skal levere inn sitt konkurranseforslag innen innleveringsfristen 25.06.2021, klokken 12.00. Den gamle konkurransesiden i KGV slettes.

 

Change of KGV link to the competition's main page. This KGV profile will be deleted.
Due to a technical error, the competition page in KGV for ongoing competition New museum building on Domkirkeodden in Hamar must be changed to a new KGV page. It is therefore very important that all architects who have registered their interest in this competition, click on the new link, see below, and register their interest there. Competition program and attachments have been moved to a new page. It is only on the new KGV page that you will receive updates during the competition period, can download new attachments and must submit your competition proposal by the submission deadline 25.06.2021, at 12.00. The old competition page in KGV is deleted.