Foto: Tommy Ellingsen.

Dramatisk start, men veldig god slutt!

Tekst Alexandria Algard, president i NAL. Sist oppdatert 31.08.2018
På tampen av min treårige periode som president oppsummerer jeg hva vi har gjort - hvor vi kom fra - hvor vi står i dag. Fra et mørkt sted i slutten av 2015 både økonomisk og organisatorisk, er 2018 til sammenligning, gyldne tider!

I 2015 lå organisasjonen an til tidenes største underskudd, sammenslåingsprosessen hang i en tynn tråd og hadde skapt splid internt i organisasjonen, og vi hverken smilte eller lo i Representantskapsmøtene.

Jeg ble valgt til president i NAL i det kanskje mest konfliktfylte møtet jeg har opplevd noen sinne. Representantskapet og styret kastet hverandre skiftevis på gangen. Det endte med at møtet som skulle vare i én time varte i åtte. Og fortsatte dagen etter. Den betente konflikten handlet ikke om meg som presidentkandidat, men om sammenslåingsprosessen som nærmet seg iverksettelse. En time før midnatt, da jeg tiltrådte vervet, så det ut som jeg kom til å tiltre presidentvervet uten et styre. Det var det mørkeste øyeblikket jeg har opplevd i NAL.

Times they are a-changin'

De siste tre årene har stått i endringens tegn. På tampen av 2015 var økonomien anstrengt, sammenslåingsprosessen og drømmen om å lage en ny sterk, felles organisasjon for alle arkitekter, nærmet seg faretruende søppelbøtta. Siden den gang har sammenslåingen blitt avsluttet, og vi har rettet blikket mot NAL selv, og arbeidet målrettet og bestemt for å adressere utfordringene som kom skytende til overflaten i september 2015.

Vi engasjerte First House til å evaluere NAL fra utsiden, for å se på hvordan NAL kunne styrkes for å få større gjennomslag i den politiske ringen og i samfunnsdebatten. Vi har endret hvordan vi snakker sammen og kommuniserer, og lagt vekt på åpenhet og medbestemmelsesrett. Vi har prioritert synlighet og økt støtte til lokalforeningene.

De tre stillingene som styret besetter; direktør, redaktør i Arkitektur N og i Arkitektnytt har alle fått nye folk i rollen i disse tre årene. Vi har jobbet med økonomien, og tross utskifting av nøkkelpersonell og strategiprosess, levert stadig økende resultat hvert år, som kulminerte i 2017 med første overskudd på flere år. I tillegg har det vært utskifting av store deler av ledergruppen i administrasjonen. Det har virkelig vært år i endringens tegn! 

Synlighet & gjennomslag

På tross av endringer har vi klart å være mer synlige enn noen sinne; det har vært en tydelig prioritet. Vi har introdusert NAL på politiske arenaer som Arendalsuka, og frekventert Dagsnytt atten og Aftenposten. Dette er bare en start, med den videre implementeringen av den nye strategien vil arbeidet med å styrke arkitektenes deltakelse i samfunnsdebatten fortsette.

NAL skal gjøre en forskjell for medlemmene og faget, skal være til stede i hele Norge, ha gjennomslag når staten endrer regelverk eller annet som angår arkitektene og vår hverdag. Vi skal si fra i de tilfellene hvor hver enkelt arkitekt ikke kan - vi skal tale arkitektenes sak!

Hele Norge / Hvem bestemmer?

NAL er en landsdekkende organisasjon, hvor lokalforeningene er en helt avgjørende del av urverket. Men hvem er det som bestemmer? Det gjør du. Det gjør dere, som er medlemmer. Nå vil en revidert organisasjonsmodell implementeres, som gjør at bestemmelsesmyndigheten flyttes fra her inne til der ute. Nye rutiner iverksettes for å sikre at det er medlemmene som bestemmer hva NALs faglige fokus skal være - hva som skal være våre kjernesaker. Det er opp til dere å bestemme - og for lokalforeningslederne å melde inn til organisasjonen. Det er slik vi vil klare å svare ut de forventningene dere har - det er slik vi vil bli relevante for dere - levere resultater - og være meningsfylte å være medlem hos.

Umåtelig team

Utviklingen de siste årene har kun vært mulig fordi de som jobber og er engasjert i tillitsverv i NAL er noen tøffe folk som står på, legger til rette, og er entusiaster som brenner for faget og for å gjøre en forskjell. Både styret, lokalforeningslederne og lokalforeningsstyrene, de tillitsvalgte i råd og komiteer og de ansatte i Arkitektenes Hus i Josefinesgate har stått på - adressert utfordringer, snakket om muligheter, kommet nærmere hverandre og har nå en ny forståelse for hvor vi skal som organisasjon. Det er dere alle sammen jeg vil takke! Det er deres fortjeneste at vi har kommet der vi er i dag, uten deres ekstraordinære innsats hadde vi ikke klart løftet. Det er også dere som er med på å lage gode og morsomme møter i organisasjonen!

Fremtiden er på TV!

Snakke mer. Snakke høyere. Snakke til flere. NAL skal være en politisk kommunikasjonsmuskel - som kan løfte tematikkene som dere der ute trenger at vi løfter for dere. Vi skal overbevise, informere, debattere, gi perspektiv og være løsningsorienterte, men også bastante, når vi arbeider for arkitektene og arkitekturen i Norge.

Arkitekturen er en viktig brikke i samfunnsutviklingen - og mer enn noen sinne trenger samfunnet arkitektenes problemløsning og gode ideer til hvordan vi kan utvikle samfunnet til å bli et sted hvor vi bor og lever godt - på lag med planeten og sammen med hverandre.

Gode arkitekter, kjære medlemmer - takk for meg!