Flere søkemuligheter

Drammen busstasjon

  Sist oppdatert 20.11.2015

Busstasjon med god orienterbarhet.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2004

Drammen busstasjon ble ferdigstilt i 2004. Stasjonen omfatter bussoppstillingsplasser (plass til 12 busser samtidig), ny kiosk med venteromsdel, offentlig toalett og utemøblement.
I tillegg er Jernbanegata ombygd, og den nye "bussgata" har parkeringsplasser, nye fortau og sykkelfelt.
Drammen busstasjon er et samabeidsprosjekt mellom Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Drammen busstasjon ble nominert til Statens byggeskikkpris 2005 og fikk Norges Blindeforbunds tilgjengelighetspris i 2005.

Drammen busstasjon-UU

Anlegget er enkelt og funksjonelt utformet. Belegg og gulv har svarte ledelinjer som markerer viktige funksjoner. Det er vektlagt å oppnå minimalisering av nivåforskjeller, fortau med de-isingsanlegg og laventrebusser.

Busstasjon har et nytt moderne informasjonssystem, som viser bussenes ruteavganger: En datatavle med lyd forteller hvilken buss som går til enhver tid. Lydtavlen er utformet med god og lesbar skrift med farge som fremstår tydelig mot bakgrunnen. Tavlen inneholder også et taktilt kart over området. I tilegg er det lagt opp til utrop ved de enkelte perrongene. Frittstående søyler er gitt en svart, synlig farge.

Anlegget har offentlig toalett med HC-standard.

universell utforming Drammen busstasjon_Page_11 universell utforming Drammen busstasjon_Page_09 universell utforming Drammen busstasjon_Page_13 universell utforming Drammen busstasjon_Page_14


PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Drammen sentrum
Kommune: Drammen
Prosjektperiode: 2004
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , By-/ stedsutvikling
Funksjon/Bygningstype: Transport og infrastruktur

PROSJEKTTEAM

Prosjektledelse (PL): Drammen kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.