Fornebuhagen av Dyrvik Arkitekter AS, Transborder Studio, Bollinger + Grohmann og SLA

Dyrvik Arkitekter AS, Transborder Studio, Bollinger + Grohmann og SLA vant på Fornebu

Tekst Pressemeld. OBOS/ Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 19.02.2018
Det urbane Fornebu er under planlegging, og CO2-utslippet skal reduseres med opp mot 50 prosent. Nå er vinnerforslaget kåret. Vinneren er Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann. Les mer om konkurransen, utkastene og juryens begrunnelse i NAK 490 OBOS Fornebu delområde 9.4.

OBOS Fornebu har gjennomført en arkitektkonkurranse for å belyse ulike alternativer for utvikling av delområde 9.4 til et fremtidsrettet og bærekraftig område. Delområde 9,4 er på 37 mål og ligger mellom Nansenparken og kjøpesenteret Fornebu S. Prosjektet som skal realiseres består av ca. 65.000m2 boligareal og inntil 5000 m2 med handel, service og tjenestefunksjoner på gateplan. OBOS har svært høye ambisjoner for området. Sentralt for utviklingen av området står klima- og miljøhensyn i byggeriet, grønn mobilitet, urbanitet, dyrking, energieffektivitet, smarthusteknologi, felleskapsløsninger og delingsøkonomi.

36 arkitektteam fra fem land ønsket å konkurrere om å utforme det nye området, og det ble valgt ut fire team i en prekvalifisering. Arkitema, LPO, Reiulf Ramstad og Dyrvik og Transborder var hovedsøkerne i teamene som konkurrerte om oppdraget og leverte utkast med følgende motto og teamsammensetting:

Motto: «Fornebuhagen»
 • Dyrvik Arkitekter, Oslo
 • Transborder Studio, Oslo
 • Bollinger + Grohmann, Oslo
 • SLA, Norge 
      Motto: «En enkel og bærekraftig hverdag»
 • Arkitema Architects AS, København
 • MOE AS, København/ Asker 
Motto: «Nansenbyen»
 • LPO Arkitekter, Oslo
 • Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo
 • Studio Vatn, Oslo
 • Arkitekt MNAL Jørgen Tandberg, Oslo
 • Asplan Viak, Oslo
 • SOLA Landskap, Oslo 
  Motto: «Urban village»
 • Reiulf Ramstad arkitekter AS, Oslo
 • Bjørbekk & Lindheim AS, Oslo
 • Asplan Viak AS
 • Nabolagshager

 

"Fornebuhagen" av Dyrvik Arkitekter og Transborder Studio i samarbeid med SLA og Bollinger + Grohmann er kåret til konkurransens vinnerDe øvrige utkastene er urangerte. Vinneren av konkurransen får i oppdrag å jobbe videre med masterplan, regulering av området og prosjektering av minst ett delprosjekt. Utover dette ønsker oppdragsgiver å gi ytterligere ett eller to team fra konkurransen oppdrag med å prosjektere ett eller flere byggetrinn innenfor delområdet. 

 Perspektiv ovenfra mot Nansenparken 2Perspektiv ovenfra mot Nansenparken 2

Juryens begrunnelse

Juryen mener at vinnerprosjektet ”har et klart og tydelig konsept. Både plan og innhold kan skape en interessant ny identitet for delområdet 9.4. Forslagsstiller introduserer en tydelig kvartalsstruktur og byggetrinnsinndeling…” ”Det er oppnådd god grad av urbanitet og en fin differensiering fra storskala ned til de mer private gårdsrommene. Juryen har tro på måten kvartalene gradvis løser seg opp mot vest for å skape åpenhet mot Nansenparken, siktlinjer og mer lys inn til området. Juryen tror delingskonseptet kan gjøre 9.4 til et nyskapende og spennende område… ”Konseptet kan tiltrekke en ny type kjøpere som på sikt vil skape et spennende nabolag. Delingskonseptet og felleskapstankene vil sette en tydelig agenda og identitet for området.”

Fornebuhagen_Plansjer_Side_3-mørkereFornebuhagen_Plansjer_Side_3-mørkere 

 

Skal bli et utstillingsvindu

Dette området skal bli et utstillingsvindu for fremtidsrettet byutvikling med fokus på transport-, energi- og materialbruk. Vinneren utmerker seg med den beste helheten. Det er gjennomtenkt med tanke på arkitektur, bokvalitet og forholdet til omkringliggende områder, og det er løsninger som gir energieffektive bygninger og gode bomiljø, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.  

OBOS planlegger å gjennomføre prosjektet i samarbeid med FutureBuilt, som jobber for å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. FutureBuilt har aldri hatt et boligområde av tilsvarende størrelse som dette. Målet er å redusere CO2-utslippet med opp mot 50prosent samtidig som det skal bli et bolig- og byområde med høy kvalitet. 200 av boligene skal være forbildeprosjekter med særlige miljøkrav.

Ifølge faglig leder i FutureBuilt, Stein Stoknes, var det i starten tungt å få med boligprosjekter.

– Vi har hatt mest næringsbygg og offentlige bygg, men nå kommer de grønne boligene for fullt. Dels fordi utbyggere som OBOS tar samfunns- og klimaansvar og nå omsetter ambisiøse miljøstrategier til konkrete fakta på bakken. Men dels også fordi boligkjøperne har våknet. Nå etterspør de miljøboliger med lavt energiforbruk, sunne byggematerialer og deleløsninger som bil- og sykkelpooler, sosiale arenaer og fellesarealer inne og ute. Vi har flere mindre og mellomstore boligprosjekter i FutureBuilt, men OBOS-satsingen på urbane boliger på Fornebu er den foreløpig største – og blant de mest ambisiøse, sier Stein Stoknes i FutureBuilt.

Fornebuhagen_Utomhusplan-1000Fornebuhagen_Utomhusplan-1000

 

Kvartalsstruktur

I vinnerforslaget er det lagt opp til bymessig kvartalsstruktur langs Forneburingen – med næring på gateplan. Bebyggelsen mot Nansenparken får en mer oppbrutt karakter av kvartal og punkthus. På den måten skal flest mulig boliger få kontakt med parken, samtidig som overgangen mellom park og bebyggelsesfelt løses opp ved at grøntområdene får sive inn i feltet.

Sentralt for utviklingen står miljøfokus i byggeriet, delingsøkonomi, grønn mobilitet, urbant landbruk, energieffektivitet, smarthusteknologi og fellesskapsløsninger.

Fremdriften avhenger blant annet av plan- og reguleringsarbeidet, men OBOS tar sikte på å starte boligsalget i 2019. 

Juryen

Prekvalifiseringen og evaluering av konkurransen ble gjennomført av en evalueringsgruppe og jury bestående av medlemmer fra OBOS, Skanska, FutureBuilt og arkitekt oppnevnt av NAL: 

 • Tor Evert Lindeland, Prosjektsjef, OBOS Fornebu AS, juryleder 
 • Stein Stoknes, Sivilarkitekt MNAL, FutureBuilt
 • Anders Gregersen, Adm. dir., OBOS Fornebu AS
 • Henriette Salvesen, Sivilarkitekt MNAL, div.A arkitekter Oppnevnt av NAL
 • Birgitte Molstad, Miljødirektør, OBOS Forretningsbygg AS 
 • Jakob Krupka, Prosjektutvikler og arkitekt, OBOS Nye Hjem
 • Andreas Kronvall, Arkitekt/ingeniør, Skanska

Gisle Nataas, sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund har vært jurysekretær.

Les mer om konkurransen, utkastene og juryens begrunnelse i NAK 490 OBOS Fornebu delområde 9.4:  

NAK 490 OBOS Fornebu delområde 9.4 30.11.17 15.30 forsideNAK 490 OBOS Fornebu delområde 9.4 30.11.17 15.30 forside

Alle illustrasjonene i artikkelen er fra konkurransens vinner: Motto: Fornebuhagen av Dyrvik Arkitekter AS, Transborder Studio, Bollinger + Grohmann og SLA