ECOproduct

  Sist oppdatert 08.05.2014
ECOproduct er et verktøy for å gjøre miljøriktige valg av byggprodukter i prosjekteringen. Fra og med 2014 foreligger det nå en oppdatert brosjyre av ECOproduct. (se PDF)

Metode:
ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale og produktvalg i et byggeprosjekt basert på informasjon fra miljødeklarasjoner i henhold til ISO 14025 (Environmental Product Declaration, forkortet EPD).

Metoden er utviklet gjennom et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, NAL | ECOBOX og Byggtjeneste, med støtte fra Statsbygg, NCC, Husbanken, Forsvarsbygg og Statens bygningstekniske etat.

Målgruppe:
ECOproduct vil være nyttig for så vel utbyggere som prosjekterende og utførende. ECOproduct er både en metodikk for miljøvurdering samt en database med ferdig vurderte produkter.

Status:
For tiden finnes det  125 produkter i basen (per oktober -10). En modul ("fase - 0") for tidlig fase-vurdering av materialer vil også snart bli implementert.

Alle abonnenter av Byggtjenesten har tilgang på ECOproduct uten ekstra omkostninger. Abonnenter logger seg på ”Plan- og byggeregler” med brukernavn og passord.

Les mer om Ecoproduct på Byggtjenestens egne sider.

  22 04 14_ECO_Product_brosj_LowRes_.pdf