digitalt årsmøte 2018

Ekstraordinært årsmøte - 2. april 2019

  Sist oppdatert 13.03.2019
Det inviteres hermed til ekstraordinært årsmøte i Nordnorsk arkitektforening. Møtet vil bli avviklet i Tromsø samt via webkonferanse 2. april 2019.

I forbindelse med årsmøtet 2018 ble årsmøtets plassering på våren diskutert. Fordelen er naturligt nok å følge et vanlig regnskapsår, mens den vesentligste ulempe er at avvikling av større faglige samlinger blir vanskeliggjort av vinterlogistikk.

Styret har vurdert fordelen ved at flest mulig kan samles for faglig sparring som større enn ulempen. Samtidig er det to tema som må gjennomgås snarligst og det inviteres derfor til ekstraordinært årsmøte 2. april. Hovedtema vil være endring av statutter samt valg av nytt styre. Ordinært årsmøte vil bli avviklet i forbindelse med faglig og sosialt arrangement i den snefrie sesongen

Mer informasjon og årsmøtepapirer vil bli utsendt på mail.