De tre partnerne i Jarmund/Vigsnæs Arkitekter. Fra venstre MNAL Einar Jarmund, MNAL Allessandra Kosberg og MNAL Håkon Vigsnæs. Foto: Jarmund Vigsnæs Arkitekter.

"Elegant og eksperimenterende - til inspirasjon for andre"

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 12.06.2015
Treprisen 2015 gikk til Jarmund/Vigsnæs Arkitekter for deres arbeid. Den høythengende prisen ble delt ut på konferansen for trearkitektur den 10. juni.

–  Jarmund/Vigsnæs Arkitekter benytter tre til konstruksjon, kledning og interiør. Dette gjør prisvinnerne med bevissthet, eleganse og en eksperimenterende nysgjerrighet. Resultatet er mange bygninger av meget høy arkitektonisk kvalitet som inspirerer både fagfolk og publikum. Hvert enkelt prosjekt utgjør et formalt eksperiment som viser nye estetiske muligheter med tre som bygningsmateriale heter det videre i juryens begrunnelse.

Jarmund/Vigsnæs Arkitekter ble etablert i 1996 av MNAL Håkon Vigsnæs og MNAL Einar Jarmund. I 2004 ble MNAL Alessandra Kosberg tatt opp som tredje partner. Firmaet har om lag 13 ansatte. Blant prosjektene som fremheves av juryen er Universitetssenteret på Svalbard, Farm house på Toten, Log house på Oppdal og Rabot-hytta ved Okstindan.

- Tre er miljøvennlig og vakkert, og et fantastisk materiale med uendelige bruksområder, uttaler Alessandra Kosberg, partner i Jarmund Vigsnæs Arkitekter.

 Skjermbilde 2015-06-11 15.32.48Juryens begrunnelse

Daglig beskjeftiger arkitekter seg med å balansere mellom det å bevare og det å tilføre, mellom å bygge nytt og reparere gammelt, mellom fokus på håndverkstradisjoner og det nytenkende. Godt håndverk fordrer objektivitet og nybrottsarbeid fordrer disiplin.

Nye formuttrykk og godt håndverk er fremtredende i trearkitekturen til årets prisvinnere, Jarmund/Vigsnæs Arkitekter. Kontoret har over lang tid, og gjennom et bredt spekter av prosjekter i ulike størrelser, utforsket og utviklet norsk trearkitektur. Hvert enkelt prosjekt utgjør et formalt eksperiment som viser nye estetiske muligheter med tre som bygningsmateriale.

Treprisvinnerne har slik bidratt til å styrke interessen for ukonvensjonell trearkitektur både blant fagfolk og hos et bredt og internasjonalt publikum. Prosjektene preges av en uredd og presis bruk av såvel moderne som tradisjonelle byggeteknikker. Treprisvinnerne har eksperimentert med limtre og laft, kledninger og interiører i ulike treslag, trebaserte platematerialer og ukonvensjonell overflatebehandling.

ImageGen.ashx.jpgMange av prisvinnernes treprosjekter har en ekspressiv utforming og inneholder uvanlige rom og romforløp. Kontorets prosjekter rommer store, geometrisk utfordrende trekonstruksjoner, men også utformede detaljer der eksempelvis valg av fasadekledningens profil og den eksakte plasseringen av det enkelte bord bidrar til helheten. Kontoret har også i stor grad utforsket tre i kombinasjon med andre materialer med mange vellykkede og overraskende resultater.

Fra en betydelig produksjon av eneboliger, undervisningsbygg, turistprosjekter og hytter, vil treprisjuryen særlig fremheve følgende verk:

  • Farm house på Toten viser en detaljert og virtuos gjenbruk av en eldre låvebygning, der både den romlige organiseringen og uttrykket har slektskap til det gamle. Fasadene har en iderik utforming der gjenbrukte kledningsbord fra låven er presist plassert jamfør sin opprinnelige form, størrelse og vinkel. Med sin romlige kompleksitet og materielle enkelhet fremstår huset som et moderne ekko av den gamle låven.
  • Dune House fremstår som en svevende takform i et engelsk kystlandskap. Dette feriehuset har en ekspressiv form og et forfinet interiør full av overraskende kontraster.
  • Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) har en avansert geometrisk form med komplekse, flytende romforløp. Interiørene har fått særegne romlige kvaliteter der synlige bærekonstruksjoner i limtre og utstrakt bruk av tre i overflater, skaper en stemning som kontrasterer det barske klimaet i Longyearbyen.
  • Log House på Oppdal er en forfriskende nytolkning av tradisjonelle laftede våningshus. De to bygningene kombinerer laft og en tradisjonell bygningsform med et moderne arkitektonisk uttrykk. En oppfinnsom og virkningsfull bruk av glass i samspill med laftekonstruksjonen karakteriserer prosjektet.
  • Rabot-hytta ved Okstindan er en selvbetjent turisthytte i høyfjellet der utsikten spiller hovedrollen i interiøret. Prosjektet er oppført delvis på dugnad av lokale entusiaster.

 

Treprisen

Treprisen er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært utdelt siden 1961 i over 50 år. Prisen forvaltes av TreFokus i et samarbeid mellom Norske arkitekters landsforbund og skog- trenæringen i Norge. Den er en hederspris for god trearkitektur i Norge og tildeles arkitekter som en anerkjennelse for særlige kunstneriske kvalifikasjoner og teknisk dyktighet ved riktig bruk og behandling av norsk trevirke som byggemateriale.

Juryen for årets prisutdeling

Marit Justine Haugen, Haugen/Zohar
Olav Kristoffersen, NTNU
Magdalena Haggärde, 70N Arkitekter
Aasmund. Bunkholt, TreFokus AS