Kristin Gustavsen får arkitektur og kultur til å virke sammen. Foto: Stavanger kommune.

En byplanlegger i kulturelt landskap

Tekst Eirik Audunson Skaar Sist oppdatert 04.07.2015
For arkitekt og byplanlegger Kristin Gustavsen i Stavanger kommune er det viktig at byen har et rikest mulig innhold. Derfor sier hun et klart og tydelig ja til kulturen.

Hun ser på seg selv som en tilrettelegger for kultur. Nylig var forslag til ny kommuneplan for Stavanger ute på høring. Den såkalte sentrumsplanen skal styrke byens rolle som regionens viktigste sted for kultur i tillegg til handel og tjenester. Blant planens mange forslag er et såkalt Ja-kontor. Her skal byutviklere hjelpe kulturprodusenter og andre initiativtagere med utvikling og realisering av prosjekter.

- Ja-kontoret skal korte ned avstanden mellom de ulike aktørene i byutviklingsprosessen. Og skal man få til noe bra som byutvikler mener jeg at man må opp av stolen og ut i byen, byplanlegger Gustavsen.

Stavanger kommunes byplanlegging handler om å både stimulere til ny kulturproduksjon og å bevare byens kulturelle sjel. Dette var en viktig oppgave under planleggingen av sentrumsområdet Stavanger øst.

Gamle Tou bryggerier - Foto  Stavanger kommune

Gamle Tou bryggeri i Stavanger har blitt kulturfabrikk. Foto: Stavanger kommune, sentrumsplan.

- Denne delen av byen har en litt rufsete sjarm, og slik skal det være i fremtiden også. Tou Scene, som startet opp som et samarbeid mellom kunstnere og byutviklingsselskapet Urban Sjøfront i 2001, står sentralt her. I tillegg til å være en tiltrengt arena for produksjon og visning av samtidskunst i Stavanger, har stedet også vært generator for etableringer av en rekke kulturnæringer i området. I løpet av de par siste årene har området også tiltrukket seg nye kollektive næringsarenaer som Innovation Dock, Absinthen, Mess & Order og Erfjordgata 8. Stavanger kommune har hatt en helt avgjørende rolle bl.a. gjennom oppkjøpet opp hele det gamle bryggerianlegget for å sikre at produksjons- og visningsstedene blir bevart når gentrifiseringen nå er i gang i området, sier Gustavsen.

Hun og de andre planleggerne i Stavanger kommune har også lagt frem forslag til hvordan de ulike kulturstedene i byen kan bygges sammen i en god gatestruktur. Bjergsted kulturpark med Stavanger konserthus, en rekke kulturskoler og et eventuelt fremtidig nytt Rogaland teater skal ha en fysisk sammenheng.

- Vi tenker slik at kulturarenaene og opplevelsene der må flettes tettere sammen med det øvrige bylivet. Mennesker vil også underholdes på vei mellom de ulike tilbudene. Derfor går sentrumsplanen inn med forslag til oppstramming av forbindelsesgater, opprydding i veikryss, og bebyggelse i tett forbindelse med fortau. Alt dette for å innlemme folks forflytning i den totale byopplevelsen, sier byplanlegger Gustavsen.

Den nye sentrumsplanen skal skape grobunn for kulturelle aktiviteter i Stavanger. Likevel er Kristin Gustavsen klar på at det går et viktig skille mellom fri kunstproduksjon og styrt byplanlegging.

- Vi er ikke kunstnere. Den kunstneriske kompetansen og prosjektene er der ute. Vi skal være baktroppen som planlegger og legger til rette for at arkitektur og kultur skal spille best mulig sammen. Det er slik vi ønsker å styrke byen vår som kulturelt midtpunkt, avslutter hun.

Les mer om sentrumsplan i Stavanger                       

Les mer om Tou scene                                                                             

Les mer om Stavanger konserthus                                                                           

 

NAL ønsker å styrke den arkitektfaglige kompetansen i norske kommuner fordi de er hovedaktører i utviklingen av våre bygde omgivelser. Både som forvaltere, planleggere og bestillere utfører de sentrale oppgaver for arkitektur og stedsutvikling i Norge. Arkitektfaglig kompetanse i kommunene er NALs fanesak i 2014 og 2015. Les mer om fanesaken her

 I artikkelserien ”månedens kommunearkitekt” i 2014 ble du kjent med folk som jobber som kommunearkitekt ulike steder i Norge. I 2015 følger NAL opp artikkelserien med intervjuer med nye vinklinger på saken.