Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver er en av foredragsholderne på kurset "Å bestille og bli bestilt", 19. november.

En god bestilling er avgjørende for å oppnå god arkitektonisk kvalitet

Tekst Perann Sylvia Stokke Sist oppdatert 04.11.2015
– Kort sagt, man får som fortjent. Forutsetningen for en god prosess er et godt forarbeid fra både bestiller og tilbyder. De viktigste avgjørelsene tas i tidlig fase, og disse får stor økonomisk og kvalitetsmessig betydning for prosjektet, sier Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver hos Arkitektbedriftene.

Bakker har lang erfaring som jurisk rådgiver innen anskaffelser og forhold knyttet til bestillinger og kontrakter, og ser at det er mye som kan gjøres både på bestiller- og tilbydersiden for å oppnå gode løsninger og minimere risiko for konflikter i prosjektet.

Se video

Behov for økt kompetanse både hos bestiller og tilbyder

Bakker er en av foredragsholderne på kurset "Å bestille og bli bestilt" i Arkitektenes hus 19. november. Kurset er et samarbeid mellom NAL, NIL og Arkitektbedriftene.

– Vi ser et behov for å øke kompetansen i hele byggenæringen. Kurset er derfor lagt opp slik at det passer for alle aktører innen arkitekturfaget, samt bestillere av arkitekttjenester. Det kan bidra til å avklare grunnlag for kontrakter og dokumenter som skal leveres i arkitektoppdraget, noe som er en god begynnelse for å oppnå et godt resultat, sier Anette Bakker.

På kurset deler også erfarne bestillere og tilbydere sine erfaringer og kunnskap om hvordan god planlegging og god dialog kan påvirke, både gjennomføring og utforming. Det gis en innføring i AY10 (Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse) og juridiske forhold knyttet til bestilling. Du får også input på hva som kan være gode strategier i tilbudsskriving fra en erfaren arkitekt med egen praksis.

Bærekraftige arkitektkonkurranser
Kursdeltakerne får også foredrag om arkitektkonkurranser, der NALs erfarne konkurranseleder Per Rygh gir deg "oppskriften" på å gjennomføre en arkitektkonkurranse.

Se programmet og meld deg på