Flere søkemuligheter

Enebolig Sørås

  Sist oppdatert 03.11.2011

Enebolig med gjennomført, miljøvennlig materialbruk

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2001

Huset er et godt eksempel på en gjennomtenkt enebolig med tanke på økologi og helse. Byggherren ønsket seg en bolig som tok hensyn til både beboere og miljøet. Et praktisk hus med miljøvennlig materialbruk og oppvarming.

Enebolig_Sørås_materialer

Hovedkonstruksjonen er kalkbetong og Leca, dette gir en "pustende" og fuktregulerende konstruksjon som som bidrar til godt inneklima. All mur, både utvendig og innvendig, er malt med silikatmaling. Utvendig trepanel er kjerneved behandlet med jernvitriol. Jernvitrol er ikke skadelig for miljøet men gir en jevn gråfarge på treverket. Innvendig er treveggene lutet med miljøvennlig boralut. Gulvene er enten i lutet og oljet tre, eller teglstein som er lagt løst i et 5 cm tykt lag med steinstøv/sand. Teglsteinen kan løftes opp for enkel tilgang til gulvvarmeanlegget. Som isolasjon i veggene er det benyttet cellulosefiber. Rundt vinduene er det tettet med saueull.

Enebolig_sørås_energi

Oppvarmingen er basert på bioenergi (ved) og solenergi, med solfangere for vannbåren gulvvarme og solrom/vinterhage. Vann, varme, ventilasjon og elektrisitet er utført som åpne eller halvåpne anlegg for å gjøre vedlikeholdet lettere.

Enebolig_sørås_innemiljø

Små vinduer fungerer som lufteluker og bryter opp fasaden. Lufting skjer gjennom disse små lukene og ved hjelp av diffusjonsåpne konstruksjoner. På nordsiden av huset er det et høyt uisolert felt med horisontale bord hvor luften strømmer fritt inn til tørkerommet.


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Grannesveien 10 c, 4020 Hinna
Sted/bydel: Hinna utenfor Stavanger
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2001
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Berit og Helge Sørås
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.