Flere søkemuligheter

Miljøvennlig enebolig tilpasset familiens spesielle behov.

Publisert av: Geirmund Barsnes Sist oppdatert 10.08.2017

Eneboligen er spesielt tilpasset for å ta for seg behovene til familiens handikappede barn. Fokuset har vært å gjøre behovene til arkitektoniske kvaliteter. Huset har en utstrakt bruk av tre, både i synlige og innebygde konstruksjonen.

Korte fakta

  • Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2015
  • Arealforbruk: 195 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
  • Miljøambisjon: Energimerke: C (Gul)

Prosjektbeskrivelse

Familien på fem ønsket en miljøvennlig enebolig, som tok hensyn til hverdagen til familiens handikappede barn. Hele husets grunnplan er derfor trinnløst utformet fra gårdsplass til barnets soverom. En liten andreetasje ivaretar et tilbaketrukket liv for familiens to andre barn.

Husets yttervegger er består hovedsakelig av pustende, organiske materialer som gir et godt inneklima.

Prosess

Knut Hjeltnes Arkitekter forklarer at prosessen på kontoret deres alltid består av en nitidig studie. Dette var også framgangsmåten i prosessen med denne eneboligen. I studien gikk arkitektene nøye gjennom hvert aspekt ved hjelp av programmering, modell og tegning. Arkitekten beskriver entreprenørens holdning som åpen men allikevel kritisk, og mener dette har vært en viktig faktor som har bidratt til at prosjektet har fått fortsette å utvikle seg gjennom alle faser.

Økonomi

Prosjektets byggekostnader ble på rundt 34 000 kr per kvadratmeter. Familien fikk noe støtte fra Husbanken for å betale omkostningene rundt tilpasning til familiens særskilte behov.

Energi

Huset har en kompakt L-form, noe som begrenser varmetapet. Konstruksjonene i massivtre vil kunne magasinere varme. Eneboligen blir oppvarmet ved hjelp av en varmepumpe med tilhørende varmtvannsbereder. Det er lagt vannbåren varme i alle gulv.

Konstruksjon og materialbruk

Huset primærkonstruksjon består elementer av massivtre. Slike elementer produseres vanligvis av gran. For dette prosjektet er det innerste tresjiktet i ytterveggene erstattet med osp. Ettersom det er en betydelig ekstrakostnad ved å benytte osp i stedet for gran, brukes det ikke osp der veggene dekkes til av innredning, fliser og lignende. Osp er et visuelt rolig materiale som det er behagelig å ta på. Gran og osp er to treslag som fint lar seg kombinere i et element, da de har lignende materialdensitet og slik reagerer ganske likt i på variasjoner i fuktinnhold.
Massivtreelementene består av tre sjikt på til sammen 88 mm. De to ytterste sjiktene består hver av 30 mm gran. Indre sjikt, mot oppvarmet rom, består av 28 mm osp. Sjiktene er mekanisk sammenbundet med skruer. De skrus sammen fra utvendig side, som senere dekkes med isolasjon, slik at innvendig flate blir uten synlige skruer.


Ved å benytte skruer i stedet for lim som sammenbinding av de ulike tresjiktene, blir elementene mer diffusjonsåpne. Fuktighet i rommet blir transportert ut gjennom elementene og bidrar til å lage et godt inneklima. For å unngå fuktskader, er det brukt trefiberisolasjon som har en unik evne til å lagre og transportere fuktighet gjennom veggen. Det er ikke montert dampsperre mellom massivtreelementene og trefiberisolasjonen, slik at hele ytterveggskonstruksjonen blir diffusjonsåpen. Isolasjonen er blåst inn i en 200 mm utlektet trekonstruksjon som også fungerer som spikerslag for vindsperreplatene og den utvendige luftede kledningen. Huset er utvendig som innvendig kledd med osp.
Det skrå hovedtaket består av en konstruktiv spilehimling av osp og gran, spesialutviklet i samarbeid med Norsk Massivtre. Med utgangspunkt i et standard dekke av kantstilte sammenskudde treelementer av gran, er det utviklet en unik takkonstruksjon ved at det mellom hvert stykke gran er lagt inn et smalere stykke osp som står i relieff i forhold til granen. For å understreke relieffvirkningen har granen blitt svartbeiset. Dette konstruksjonsprinsippet har også muliggjort den buede formen i taket.

Universell utforming

Et av arkitektens og entreprenørens største fokus, har vært familiens handikappede barns behov. Eneboligens grunnplan er derfor trinnfritt, med enkel adkomst fra carport. Barnet kan bevege seg helt fra carporten og til sitt eget soverom uten å støte på hindringer.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 195 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
Bruttoareal (BTA): 236 m²
Bruksareal (BRA): 195 m²
Oppvarmet bruksareal: 195 m²
Antall beboere/brukere: 5
Glassandel av bruksareal: 0,25 %
Kompakthetsfaktor: 0,781m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: C (Gul)
Energiforbruk: Netto energibehov: 152 kWh/m2 år. Levert energi: 70 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energikilder: Elektrokjel for vannbåren varme, Varmepumpe vann-vann
Beregnet netto energibehov: 152 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 70 kWh/m²/år (NS3031)

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,14 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,12 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 1,24 (W/m²K)

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 200 m
Parkeringsplasser:
2 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:
4 (pr. boenhet/arb.plass)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Øygardsvegen 1 2615 Lillehammer
Kommune: Lillehammer
Prosjektperiode: 2013 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Småhus

PROSJEKTTEAM

Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
Viktige miljøprodukter: Norsk Massivtre AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL
Norsk Massivtre AS