Rapport
Enebolig Sundgaard/Jøranli

Miljøvennlig enebolig tilpasset familiens spesielle behov.
Eneboligen er spesielt tilpasset for å ta for seg behovene til familiens handikappede barn. Fokuset har vært å gjøre behovene til arkitektoniske kvaliteter. Huset har en utstrakt bruk av tre, både i synlige og innebygde konstruksjonen.
Foto: Knut Hjeltnes
Prosjektopplysninger
Adresse: Øygardsvegen 1 2615 Lillehammer
Kommune: Lillehammer
Prosjektperiode: 2013-2015
Ferdigstilt: 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter MNAL AS
Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Familien på fem ønsket en miljøvennlig enebolig, som tok hensyn til hverdagen til familiens handikappede barn. Hele husets grunnplan er derfor trinnløst utformet fra gårdsplass til barnets soverom. En liten andreetasje ivaretar et tilbaketrukket liv for familiens to andre barn.

Husets yttervegger er består hovedsakelig av pustende, organiske materialer som gir et godt inneklima.

Prosess

Knut Hjeltnes Arkitekter forklarer at prosessen på kontoret deres alltid består av en nitidig studie. Dette var også framgangsmåten i prosessen med denne eneboligen. I studien gikk arkitektene nøye gjennom hvert aspekt ved hjelp av programmering, modell og tegning. Arkitekten beskriver entreprenørens holdning som åpen men allikevel kritisk, og mener dette har vært en viktig faktor som har bidratt til at prosjektet har fått fortsette å utvikle seg gjennom alle faser.

Økonomi

Prosjektets byggekostnader ble på rundt 34 000 kr per kvadratmeter. Familien fikk noe støtte fra Husbanken for å betale omkostningene rundt tilpasning til familiens særskilte behov.

Nøkkeltall

AREALFORBRUK

195 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
Areal BTA 236 m2
Areal BRA 195 m2
Oppvarmet areal BRA 195 m2
Antall beboere/brukere 5
Glassandel 0,25 %
Kompakthetsfaktor 0,781 m3 volum/m2

ENERGI

Netto energibehov: 152 kWh/m2 år. Levert energi: 70 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3031 og standard klima).
Energimerke: labelC
Oppvarmingskarakter: yellow
Netto energibehov: 152 kWh/m2/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 70 kWh/m2/år (NS3031)
Energikilder: Elektrokjel for vannbåren varme, Varmepumpe vann-vann

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 snittverdi
U-verdi gulv: 0,14 snittverdi
U-verdi yttervegg: 0,12 snittverdi
U-verdi vindu/dører: 1,24 snittverdi

TRANSPORT

Avstand til sentrum 1000 m
Nærmeste høyfr. koll.knutepkt: 200 m
Miljøtiltak

Energi

vannbåren oppvarming / varmepumpe / termisk masse
Huset har en kompakt L-form, noe som begrenser varmetapet. Konstruksjonene i massivtre vil kunne magasinere varme. Eneboligen blir oppvarmet ved hjelp av en varmepumpe med tilhørende varmtvannsbereder. Det er lagt vannbåren varme i alle gulv.

Konstruksjon og materialbruk

naturnære materialer / miljøvennlig overflatebehandling / diffusjonsåpen konstruksjon

Huset primærkonstruksjon består elementer av massivtre. Slike elementer produseres vanligvis av gran. For dette prosjektet er det innerste tresjiktet i ytterveggene erstattet med osp. Ettersom det er en betydelig ekstrakostnad ved å benytte osp i stedet for gran, brukes det ikke osp der veggene dekkes til av innredning, fliser og lignende. Osp er et visuelt rolig materiale som det er behagelig å ta på. Gran og osp er to treslag som fint lar seg kombinere i et element, da de har lignende materialdensitet og slik reagerer ganske likt i på variasjoner i fuktinnhold.
Massivtreelementene består av tre sjikt på til sammen 88 mm. De to ytterste sjiktene består hver av 30 mm gran. Indre sjikt, mot oppvarmet rom, består av 28 mm osp. Sjiktene er mekanisk sammenbundet med skruer. De skrus sammen fra utvendig side, som senere dekkes med isolasjon, slik at innvendig flate blir uten synlige skruer.


Ved å benytte skruer i stedet for lim som sammenbinding av de ulike tresjiktene, blir elementene mer diffusjonsåpne. Fuktighet i rommet blir transportert ut gjennom elementene og bidrar til å lage et godt inneklima. For å unngå fuktskader, er det brukt trefiberisolasjon som har en unik evne til å lagre og transportere fuktighet gjennom veggen. Det er ikke montert dampsperre mellom massivtreelementene og trefiberisolasjonen, slik at hele ytterveggskonstruksjonen blir diffusjonsåpen. Isolasjonen er blåst inn i en 200 mm utlektet trekonstruksjon som også fungerer som spikerslag for vindsperreplatene og den utvendige luftede kledningen. Huset er utvendig som innvendig kledd med osp.
Det skrå hovedtaket består av en konstruktiv spilehimling av osp og gran, spesialutviklet i samarbeid med Norsk Massivtre. Med utgangspunkt i et standard dekke av kantstilte sammenskudde treelementer av gran, er det utviklet en unik takkonstruksjon ved at det mellom hvert stykke gran er lagt inn et smalere stykke osp som står i relieff i forhold til granen. For å understreke relieffvirkningen har granen blitt svartbeiset. Dette konstruksjonsprinsippet har også muliggjort den buede formen i taket.

Universell utforming

fremkommelighet
Et av arkitektens og entreprenørens største fokus, har vært familiens handikappede barns behov. Eneboligens grunnplan er derfor trinnfritt, med enkel adkomst fra carport. Barnet kan bevege seg helt fra carporten og til sitt eget soverom uten å støte på hindringer.
Tegninger
Kilder
Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL Norsk Massivtre AS
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Boligen sett fra adkomsten.
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Boligen sett fra hagen.
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Detalj.
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Detalj.
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Vindusinnsetning i massivtrevegg.
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Det buede taket med spilehimling.
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Takelementene heises på plass.
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes
Arkitekt: Knut Hjeltnes Sivilarkitekter MNAL AS
Foto: Knut Hjeltnes