NAL består av 14 lokalforeninger og en rekke komiteer, og til sammen er det en stor armé av fagentusiaster som alle gjør en betydelig innsats for organisasjonen og arkitekters rammevilkår. Nå søker NALs valgkomite styremedlemmer til landsstyret. Bildet er fra fysisk RS-møte, sist gang vi kunne gjøre dèt. Foto: NAL

Engasjerte styrekandidater søkes

  Sist oppdatert 30.03.2021
Er du engasjert i arkitektenes vilkår og stilling i byggebransjen? Har du lyst til å bidra til økt synlighet og oppmerksomhet om arkitektur? Valgkomiteen i NAL søker nye kloke hoder som kan være med å påvirke NALs arbeid, enten som styreleder/president eller som styremedlem.

Styreleder/ president og styremedlemmer i NAL er verv som besettes av NALs medlemmer. Et styreverv går over tre år. Det er en unik mulighet for å påvirke NALs arbeid og prioriteringer, og gir god erfaring fra organisasjons- og styrearbeid.

NAL består av 14 lokalforeninger og en rekke komiteer, og til sammen er det en stor armé av fagentusiaster som alle gjør en betydelig innsats for organisasjonen og arkitekters rammevilkår.

Landsstyret er ansvarlig for at organisasjonen følger opp vedtak i representantskapet i NAL og at den drives i henhold til gjeldende retningslinjer og økonomiske rammer. Presidenten er styreleder og landsstyret består av ytterligere seks medlemmer, herav én studentrepresentant som velges av NAL Student og én representant valgt av de ansatte. Valgkomiteen innstiller de fem andre, medregnet presidenten.

Det er nå tid for å finne ny styreleder/president og to nye styremedlemmer til styret, og valgkomiteen oppfordrer alle som kan tenke seg å stille som kandidat, om å melde interesse. Vi oppfordrer også medlemmer til å foreslå andre medlemmer som kandidater. Alle lokalforeninger bes spesielt om å melde inn kandidater, slik at styret sikres en god geografisk sammensetning. Gi en kort begrunnelse for hvorfor dere ønsker vervet eller foreslått kandidat er riktig person å få inn i styret.

Styremøtene foregår som regel i NALs lokaler i Josefines gate i Oslo. Styrearbeidet godtgjøres, og styreleder/ presidentvervet er lønnet som en 50% stilling. Utgifter til reise dekkes av NAL.

Har du spørsmål til vervene, er interessert i å stille – eller har tips om gode kandidater? Send en e-post til Magnus Jørgensen mj@rodeo-arkitekter.no innen 31.03.21.

Hilsen valgkomiteen