Europan 14

Tekst Margrete Bjone Engelien/European Norge Sist oppdatert 21.02.2017
Europan 14, verdens største konkurranse for unge arkitekter og landskapsarkitekter, er lansert. Lillestrøm, Narvik og Alta er tre av 45 europeiske byer som stiller med konkurranseområde.

Hvordan kan nye former for produksjon bli en del av byen? Det er spørsmålet som stilles i den kommende runden av Europan, verdens største konkurranse for unge arkitekter og landskapsarkitekter. Europan 14 – Productive Cities er en storstilt undersøkelse av hvordan industri, små håndverksbedrifter, matproduksjon og energiproduksjon kan gis rom i et bylandskap som i står i fare for å bli stadig mer monofunksjonelt.

Byutvikling i Norge dreier seg mye om hvordan vi kan bygge flere boliger. Stigende huspriser og en voksende befolkning i byene leder politikere til å legge press på planleggere og eiendomsutviklere til å bygge flere leiligheter i sentrumsnære områder. Resultatet er ofte ensartede boligområder med - hvis man er heldig – butikker i førsteetasje eller en hjørnekafé. Dette fokuset truer den nødvendige kompleksiteten til byen, synergieffekter mellom forskjellige funksjoner, bylandskapets evne til å forandre seg og, ikke minst, byens mulighet til å være arena for nye, framvoksende, urbane produksjonsmåter.

Ny teknologisk utvikling og økt fokus på ressursforvaltning åpner for en reshoring av produksjon tilbake til vestens byer. Småskalaproduksjon og teknologi-dreven industri søker seg til byene hvor man finner nærhet til forbrukerne og innovasjonsmiljøene. Arkitekter, planleggere og eiendomsutviklere trenger å forstå hvordan en kan åpne for disse lokalt forankrede virskomhetene og hvordan resten av byen kan samvirke med dem. Europan Norge presenterer tre norske Europan-vertsbyer hvor dette temaet undersøkes i forskjellige skalaer, fra kvartalsnivå til bydelsnivå. Du er herved invitert til å delta!

Alta: Skiferkaia
- Havn for Altas entreprenører

DCIM\100MEDIA\DJI_0030.JPG

Alta er en by som lenge har vært i vekst, selv gjennom tider med fraflytting og stagnasjon andre steder i Nord-Norge. Mye av forklaringen er Altas flerkulturelle og oppstartsvennlige miljø. En ung befolkning og en landsdel i hurtig utvikling er et godt utgangspunkt for videre framgang. Samtidig er det spredte bebyggelsesmønsteret i Alta et utfordrende utgangspunkt for en bærekraftig byutvikling.
Skifernæringen har i flere tiår distribuert Altas mineralressurser til et globalt marked via havneanlegget på Skiferkaia. Nå er endringer på gang. Den plasskrevende lagringen av skifer vil bli flyttet til et nytt anlegg. I dette ligger muligheten for at Alta kan få en ny kontakt med fjorden og utvikle et program som springer ut av overgangen mellom land og vann. Skiferkaia er et strategisk område for Alta-samfunnet, og håpet er at dette blir et laboratorium for ny urban produksjon, boliger og offentlig liv.
Europan 14 er Altas måte å finne en ny plan for området og skaffe byen en visjon for en multifunksjonell, urban og produktiv bydel. De trenger en visjon fra et smart team av arkitekter og landskapsarkitekter for å komme dit.

Oppdrag til vinner: Planoppdrag
Oppdragsgiver: Alta kommune
1.premie: 12,000 euro
Runner-up: 6,000 euro

Lillestrøm: Nesa
- Produktivt elvelandskap i vekstregionen

Lillestrøm

Lillestrøm ligger sentralt i Oslo-regionen, en av de raskest voksende regioner i Europa. Lillestrøm er det tredje største knutepunkt for offentlig transport i Norge. Denne posisjonen har gjort byen til et foretrukket bosted for pendlere, som er den viktigste årsaken til byens eksponensielle vekst de siste årene. For å unngå å bli en soveby til hovedstaden ønsker Lillestrøm å utvikle smarte strategier for en mangfoldig byvekst. En fortetting rundt jernbanestasjonen er allerede i gang, og nå vurderes nye områder for byens ekspansjon. Et av disse områdene er industriområdet på Nesa, som ligger mellom naturreservatet Sørumsneset, Nitelva, og sentrum. Den kjemiske produksjonen på stedet er ikke kompatibel med framtidig byutvikling og en flytting til et mer egnet sted er forespeilet. Spørsmålet er hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden for Nesa, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Kommunen og eiendomsutviklerne Aspelin Ramm og Rom Eiendom inviterer deg til å utvikle en visjon for Nesa som et produktiv, flerfunksjonelt byområde med kort og langsiktig horisont.

Oppdrag til vinner: Planoppdrag
Oppdragsgiver: Aspelin Ramm Lillestrøm AS og ROM Eiendom AS i samarbeid Skedsmo Kommune.
1.premie: 12,000 euro
Runner-up: 6,000 euro

Narvik: Teknisk Kvartal
- Kvartal for den neste generasjonen

Narvik_project site

Narvik ønsker å investere i den neste økonomien. I byens sentrum, midt mellom rådhuset og parken til den mektige gruvebedriften LKAB, ligger Europan-tomten. Teknisk Kvartal skal i fremtiden bli et sted hvor de unge kan møtes, bo og starte opp nye bedrifter. Teknisk kvartal kan bli en arena som fremmer produksjon, kobler forskjellige miljøer og bidrar til den pågående revitaliseringen av sentrum.
Europan-tomten i Narvik åpner opp for å undersøke den produktive byen i kvartal-skala. Deltakere skal utvikle et nytt konsept for kvartalet, samt en plan for hvordan den tilstøtende parken kan bli et nytt offentlig rom i Narvik. Aktivitetene i kvartalet skal bidra til å styrke det økonomiske og sosiale mangfoldet i Narvik. Narvik kommune har samlet et solid team av interessenter for å utvikle Teknisk kvartal. Med seg har de Nordland fylkeskommune, Studentorganisasjonen i Narvik og Det arktiske universitetet, Forskningsparken og næringslivet. De ser fram til å finne et vinnerteam som kan hjelpe dem med å ta Narvik til neste nivå.

Oppdrag til vinner: Planoppdrag (detaljeregulering)
Oppdragsgiver: Narvik Kommune v/Narvikgården AS
1.premie: 12,000 euro
Runner-up: 6,000 euro

Om Europan
Europan er en konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Annethvert år stiller kommuner og utbyggere tomter til en felles undersøkelse og fornyelse av europeiske byer. Europan har som mål å bidra til nyskaping innen byplanlegging og arkitektur, samt å legge til rette for oppdrag til unge arkitekter. Europan Norge er ideell stiftelse som organiserer Europan-konkurransen i Norge i samarbeid med 14 søsterorganisasjoner i Europa. Europan Europa styres sentralt fra et eget sekretariat i Paris. Europan Norge finansieres av de deltakende kommuner og tomteeiere, samt av Kulturdepartementet.

Jury
Kaye Geipel (DE), Arkitekt og byplanlegger, redaktør i ‘Bauwelt’
Catherine Mosbach (FR), Landskapsarkitekt, Mosbach Paysagistes
Anthony Engi Meacock (GB), Arkitekt, partner Assemble Studio
Alexandre Theriot (FR), Arkitekt, partner Bruther
Hilde Bøkestad (NO), byplansjef Trondheim
Gerrit Heinz Mosebach (NO), Overarkitekt og prosjektleder, Plan- og Bygningsetaten Oslo
Gøril Forbord (NO), Forretningsutvikler, Trønderenergi AS

Kalender/frister
13. februar: Lansering av konkurransen
6. mars: Lanseringsevent i Oslo + utdeling av Europan Norges Studentpris 2017
6. april: Befaring Alta
7. april: Befaring Narvik
19. april: Befaring Lillestrøm
19. mai: Frist for spørsmål til konkurransen
19.juni: Frist for påmelding
30. juni: Frist for innlevering av konkurransen
1. desember: Prisseremoni. Offentliggjøring av vinnere i Norge.

Se www.europan.no for informasjon om lanseringsarrangement

Kontakt:
Europan Norge, post@europan.no