Marilunden - nattfoto

Seminar: Energi

  Sist oppdatert 28.02.2011
Seminaret vil gi en presentasjon av utfordringer og energiløsninger i Norwegian Wood byggeprosjektene med særlig vekt på Egenes park og Marilunden: Hvilke energikonsepter og hvilke arkitektoniske konsepter / detaljløsninger har man valgt for å oppnå energieffektive løsninger? I programmet inngår også presentasjon av et FOU-prosjekt (SINTEF Byggforsk) som gjennomgår arbeidet med tetthetsløsninger i Jåtten Øst.

VELKOMMEN
NAL|ECOBOX

ENERGILØSNINGER I NORWEGIAN WOOD BYGGEPROSJEKTENE
Tor Helge Dokka, Sintef Byggforsk.

EGENES PARK PROSJEKTPRESENTASJON
Per Højgaard Nielsen, HLM arkitektur og plan AS
Les mer om Egenes park i ECOBOX prosjektdatabase

EGENES PARK: ENERGILØSNINGER
Niels Lassen, Multiconsult AS

Pause

MARILUNDEN: PROSJEKTPRESENTASJON
Sivilarkitekt Wilhelm Eder og Kjell Gabriel Garpestad, Sweco Norge AS

JÅTTEN B7: ENERGILØSNINGER
Sverre B. Holøs, SINTEF Byggforsk
Les mer om Jåtten i Ecobox prosjektdatabase

SPØRSMÅL OG DISKUSJON

OPPSUMMERING
Anne Gunnarshaug Lien, Enova.

TRANSPORT TIL ETTERMIDDAGS SEMINAR
LUNSJ (inntas der hvor du skal delta på ettermiddags seminar)


Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Dette innholdet er en del av Norwegian Wood

Basic CMYK